• onsdag , 20 februar 2019

Forskning

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Kommentar, LNtK: Efter forsker Mariana Alves-Pereira foredrag i Gram om vindmøllestøj, rundsendte Interesseorganisationen Viden om Vind udokumenteret angreb på forskerens hæderlighed til kommunerne. Nedenstående efterforskning viser at Viden om Vind ikke havde belæg for deres påstande, hvilket har medført et indlæg ...

Læs mere

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere

Debat: Viden om vind

Fakta, evidens, dokumentation, peer review og videnskabelige undersøgelser er begreber, der i læng bruges for at understøtte en holdning. En holdning, som er baseret på ideologi eller religion eller på ønsket om egen vinding. Hvor ofte har man ikke hørt: ...

Læs mere

LNtK til kommunalbestyrelser og folketing vedr. Miljøstyrelsens supplerende lydisolationsmålinger

Bestyrelsen har for nylig sendt denne mail til landets kommunalbestyrelses- og folketingsmedlemmer: Supplerende lydisolationsmålinger mhp støj fra vindmøller Miljøstyrelsen har for nylig foretaget målinger af 16 danske boligers lydisolation for at supplere de tidligere målinger fra (kun) 14 huse. ”Målinger ...

Læs mere

Debat: Værdiløs vindmølleforskning

Kræftens Bekæmpelse har påtaget sig en registerundersøgelse, hvis formål er afklaring, i forhold til sundhedsrisici ved naboskabet til kæmpevindmøller. Formålet er naturligvis at fjerne den berettigede skepsis landets byråd har i forhold til opstilling af kæmpevindmøller så tæt på mennesker, ...

Læs mere

Ny vismandsrapport: Økonomi og Miljø 2016

“Hvis EU ikke lever op til sit erklærede klimamål, og Danmark vælger at gå enegang, vil det være en fordel, at målsætningen om fossil uafhængighed begrænses til ikke-kvotesektoren. Dette vil reducere omkostningerne og klimaeffekten vil være den samme”, skriver de ...

Læs mere

AAU om lokale påvirkninger af lysmærkning

Thisted Dagblad bragte den 10. december 2015 en artikel i forbindelse med AAUs præsentation af et forskningsprojekt omkring den lokale påvirkning af lysmærkning ved testcentret i Østerild.  Man havde forventet, at naboerne ville vende sig til lysblinkene, men det modsatte ...

Læs mere

AAU om vindmøllernes lokale økonomiske effekter

AAU om vindmøllernes lokale økonomiske effekter

Aalborg Universitet har udarbejdet et notat i forbindelse med projektet ”Grøn ”least-cost” energihandlingsplan for Billund Kommune”. Formålet med notatet har været at vurdere landvindmøllernes betydning for den lokale økonomi i Billund kommune. Dette har vi i LNtK læst med stor ...

Læs mere