• søndag , 1 oktober 2023

Debat: Hvad gik galt? – Om Landbrugspakken og vindmøllebekendtgørelsen

Hvorfor var Danmark 24.2 på vej til valg? Ingredienserne var en Konservativ med mindreværd. En minister med et sind, som er et æsel værdigt. En regeringsleder med en ubeskrivelig arrogance. En opposition med selvretfærdige tidligere miljøministre, der anklagede den fungerende minister for en fremfærd, de selv tidligere havde præsteret.

Et skema fremlagt af et misfosterministerium, der på en gang skal tilgodese både landbrug og miljø. Et skema bestående af tal baseret på bedste gæt, leveret som det staten betaler som ”forskningsmæssig myndighedsbetjening”.

Inden ministeren offentliggjorde skemaet var tallene blevet behandlet af embedsmændene på en måde som ”forskerne” ikke kunne genkende.

Initialt viste beregningerne en samlet øget kvælstofudledning. Derefter viste de samlet mindsket udledning men med øget udledning tre af de fem aktuelle år. Til slut viser de, at der er mindsket udledning alle årene. Det er et manipuleret resultat, der kan tjene til at tilfredsstille EU så EU landbrugsstøtte ikke går tabt, men også et resultat ”forskerne” ikke kunne godkende.

Så rullede lavinen. En seniorforsker ved Københavns universitet har som den eneste beskrevet hovedfejlen, som ingen politiker til dato har bemærket. Man taler stadig om en regnefejl på 2000 ton, men reelt gælder det 20.000 ton.

Dagen efter blev han, der tidligere af Landbrugets advokat var blevet truet for injurier, kyst til at trække sine beregninger tilbage. En professor ved Aarhus Universitet ændrede forklaring fra dag til anden. Ministeren trak sig med et smil tilbage. Landbrugspakken blev godkendt. Så må vi håbe, at EU ikke opdager fejlen og som følge deraf ikke trækker årligt milliard tilskud.

Forløbet er en parallel til udformningen af en vindmølle-støjbekendtgørelsen i 2011 uden støjgrænser, med møder med industrien uden referater, en fyret professor på Aalborg Universitet og ministre, der arbejdede hårdt på at bortforklare alt.

Når lobbyisme bliver en alternativ ”myndighedsbetjening”, så stopper demokratiets fornemste form, som grunder på viden og oplysning.

Når magtfuldkommenhed resulter i gennemtrumfning af beslutninger, der hviler på falsk grundlag, så har vi alle tabt.

Af Peter Prinds, Koldingvej 201, 6070 Christiansfeld

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 23. april 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar