• onsdag , 24 april 2024

Debat: Hvad med vindmøllerne på landjorden?

Jacob Jensen (V) skriver her i avisen 14. april om sin glæde ved, at et politisk flertal endegyldigt har fjernet de kystnære møller i Sejerø Bugt, ikke mindst for de mennesker, der bor og færdes i området. Så langt så godt.

På land har Jacob Jensen tilsyneladende ikke de samme spekulationer for de forholdsvis få mennesker, der bor ved siden af kæmpevindmøllerne.

Du deltog ved et af de første møder om kæmpevindmøllerne på Lammefjorden. Siden har du hverken deltaget eller udtalt dig om alle de problemer, naboerne på Lammefjorden har beskrevet her i Nordvestnyt og fortalt ved foretræde for miljø- og fødevareudvalget på Christiansborg, hvor du er medlem. På Lammefjorden er mindsteafstanden til naboerne 508 meter – i Sejerø Bugt over fire kilometer. Det taler vist for sig selv. Det alvorligste problem med kæmpevindmøller er den lavfrekvente støj, der har fået familier til at flygte fra deres ejendomme for at »redde deres liv«. Jeg tænker hver dag på de stakkels mennesker, der pga. deres økonomisk umulige situation er nødt til at blive boende. De mennesker bekymrer mig rigtig meget.

Det burde det også gøre på Christiansborg. Det er mennesker, der er hårdt ramt økonomisk, og pga. møllernes påvirkning, afhængig af afstand og retning, er skabt et stress-/helbredsniveau, der gør alle svage og handlingslammede. Har selv prøvet det på egen krop.

For os, der flygtede fra møllernes nærhed, har det betydet store økonomiske tab, men vi har reddet vores liv og helbred, og kampånden er intakt.

Hvilke oplysninger har miljø- og fødevareudvalget fået fra Miljøstyrelsen om lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller? Sikkert ingenting, skønt det er et faktum, at Miljøstyrelsen har kendt til store problemer siden 2004 uden at bringe det frem for politikerne.

Jeg og andre har orienteret jer om det fl ere gange. Hvorfor, Jacob Jensen, sætter I ikke en undersøgelse eller høring i gang vedr. Miljø-styrelsens underlige ageren i denne sag? Vi naboer føler, at det er vindmølleindustrien, der svarer os, når vi skriver til styrelsen.

Din interesse og kamp mod kystnære kæmpevindmøller er fl ot, men tænk også på naboerne omkring kæmpevindmøllerne på land. Det gøres bedst ved at finde den »rigtige afstand« mellem naboer og møller. Som du ved, har vi i dag den lavfrekvente lydmåler – et apparat, der kan det. Hvad venter vi på?

Hvad med vindmøllerne på landjorden?

Af Boye Jensen, Kirsebærhaven 5, Gislinge

Bragt i Nordvestnyt den 23. april 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar