• tirsdag , 28 maj 2024

Ministerier har i årevis brugt ulovlige mundkurve

Læs denne meget interessante artikel på videnskab.dk: Ministerier har i årevis brugt ulovlige mundkurve som i gyllegate.

Ingen tvivl om, at dette er udbredte metoder – vi har set mange eksempler på det i vindmølleforskningen, og i Prof. Henrik Møllers virke og til sidst opsigelse fra AAU. Godt, at forskningskontrakternes ordlyd endelig kommer for en dag! Vi gad virkelig godt at se kontrakten mellem Miljøstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse vedr. registerundersøgelsen af sammenhængene mellem vindmøllestøj og helbredsskader!

Man kan godt undre sig over, at vi stadig intet har hørt om resultaterne af undersøgelsen. Dengang undersøgelsen blev vedtaget, var det meget vigtigt, at delresultaterne blev offentliggjort så hurtigt som mulig, og resultatet af hele den første del af undersøgelsen skulle foreligge ved udgangen af 2015. Så blev den forsinket – og forsinket igen – og igen. Her i 2017 har vi stadig intet hørt. Der afholdes møder mellem KB, styrelser og ministerier, men intet er blevet offentliggjort.

Inden jul gik Miljøministeriet i gang med en måleundersøgelse hos udvalgte vindmøllenaboer. Inden selve målingerne finder sted, bliver der foretaget en testmåling hos de udvalgte naboer. Hvorfor det?

Når man i flere år har fulgt med i industriens og miljøstyrelsens mange fiflerier er det svært – nej, umuligt – at ikke være mistænksom

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Poul Bjarne Andersen
  16. januar 2017 at 08:53 Svar

  Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, der arbejder med registerundersøgelsen om konsekvenser ved at bo for tæt på nutidens vindkraftværker, må vi formode har det svært lige nu.
  Hun skal få sin faglighed og troværdighed til at at være i overensstemmelse med den pålagte konklusion fra Miljøstyrelsen/ Vindindustrien.
  Hun ved, at ved at følge vindindustriens konklusion om helbredsrisikoen, når man bor for tæt på disse støjende maskiner, vil koste helbred og på længere sigt liv for disse borgere.

  Hun ved, at der findes evident forskning der bekræfter at dyr og mennesker bliver skadet på helbredet, når man vedvarende udsættes for vindmøllers lavfrekvente støj.

  Hun ved, at hun ikke får lov til at skrive at kæmpevindmøller skal have meget større afstand til beboelse end de nuværende krav.

  Vi kan frygte at konklusionen bliver:
  Registerundersøgelsen (der fortrinsvis omhandler ældre små vindmøller) kan ikke bekræfte, ud fra de undersøgte data, at vindmøller skader mennesker og dyr.
  Der er derfor ikke grundlag for ændre nuværende afstandskrav. Men vi vil dog følge udviklingen tæt på dette område.

  Kommunerne kan således fortsætte deres arbejde, bliver så beskeden fra Miljøministeriet.

 2. Oluf Johnsson
  13. maj 2019 at 14:54 Svar

  Din analyse og konklusion stemmer fint overens med speciallæge Peter Prinds, som jeg drøftede undersøgelsen med i 2015. Allerede dengang sade han, at denne undersøgelse ikke kunne udsige noget som helst aktuelt. HANS SENESTE HEROM ER KUN EN VELUNDERBYGGET ANALYSE OG KONKLUSION HERPÅ.

Skriv en kommentar