• lørdag , 18 maj 2024

LNtK vedr. forslag om nyt planlægningsudvalg for vindmøller på land

LNtK har den 5. januar 2017 henvendt sig til Brian Mikkelsen, Erhvervsminister og Lars Christian Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister med følgende ordlyd:

Vedr. Forslag om nyt planlægningsudvalg for vindmøller på land

Kære Brian Mikkelsen, Erhvervsminister Kære Lars Christian Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister

Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening har den 22. december 2016 indsendt forslag til jeres ministerier om, at ”der under ledelse af Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen nedsættes et lille hurtigt arbejdende udvalg, der med udgangspunkt i anbefalingerne fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller i 2012, og væsentlige nyere analyser, gennemgår og vurderer de aktuelle muligheder for vindmøller på land for perioden efter 2020, herunder ønskelige justeringer af lovgivningen.”

Som repræsentant for nuværende og kommende vindmøllenaboer vil LNtK’s bestyrelse meget gerne deltage aktivt i det arbejdende udvalg, hvis ministerierne opretter et sådant. Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Henriette Vendelbo
Talskvinde

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar