• tirsdag , 23 juli 2024

Støjproblemer fra vindmøller blev sløret…

Helbredsundersøgelsen er ubrugelig

LNtK 20. marts 2024

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller vil hermed lede opmærksomheden på regeringens politisk motiverede klimapolitik, som handler om at firedoble Danmarks antal af de største vindmøller.

Familier i landdistrikterne ser sig konfronteret med voldsomme tiltag i deres kommune, som de har svært ved at gardere sig imod. For regeringen handler det om at opfylde et fastlagt klimamål, hvor afvejning mellem dette og befolkningens helbred og velvære falder ud til vindindustriens fordel.

Det var Kræftens Bekæmpelses forskningsresultater fra deres undersøgelse i vindmøllestøj og helbred, der blev fortolket til regeringens fordel. Dermed var forudsætningen skabt til at opstille de største vindmøller uden højdebegrænsning i de danske kommuner. Det var netop det, som vindmølleindustrien i et høringssvar havde bedt om.

Motivationen var at bruge Danmark som “udstillingsvindue” for industriens eksportmuligheder.

Enhver diskussion blev fuldstændigt lukket ned. Forskerne fik ikke lejlighed til at udtale sig offentligt gennem landets medier.

Men forskerne havde skrevet, at der var behov for flere undersøgelser, især af de store vindmøller, der var underrepræsenteret.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har genset et meget vigtigt åbent samråd i Sundhedsudvalget fra den 20. juni 2014, hvor Nick Hækkerup var sundhedsminister.

Her udtaler den nuværende sundhedsminister og daværende sundhedsordfører fra partiet Venstre Sophie Løhde sig kritisk over for Kræftens Bekæmpelses studiedesign. Nu er Sophie Løhde selv sundhedsminister og har ikke haft lejlighed til at kommentere sine kritikpunkter fra dengang.

Vi håber, at det vil være muligt med et nyt åbent samråd, hvor der diskuteres en ny sundhedsundersøgelse i vindmøllestøj fra Danmarks største vindmøller, der er blevet opstillet gennem de seneste 15 år. Dertil ønsker vi støjmålinger inde i disse vindmøllenaboers hjem og ikke støjberegninger med vindindustriens eget software. Baggrundsstøjen kan nemt fratrækkes ved at stoppe vindmøller under målingen af den.

___________________________________________________________________________

Genhør Sundhedsudvalgets samråd med blandt andre Sophie Løhde:

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kalender/15648/samraad.htm

Her er et transkript fra Sundhedsudvalget, hvor Sophie Løhde var til stede som Venstres sundhedsordfører:

Fra minut 54.10      Sophie Løhde siger…

Jeg er ikke bange for at erkende at jeg bestemt ikke er ekspert på det her område. Så kan man jo kun bruge sin egen sunde fornuft for at vurdere tingene udefra.

Det er jo helt rigtigt, at det her område er noget, der har optaget udvalget meget. Vi har haft utrolig mange henvendelser. Vi har haft mange mennesker i deportationer som er oprigtigt bekymret for konsekvenserne på det her område.

Det der som undrer mig, som også går igen fra flere af de foregående spørgere er jo, når man har trods alt begrænsede ressourcer til at lave sådan en undersøgelse, hvorfor er det så ikke, at man siger okay:

Der hvor vi virkelig har fået rapporteret – som ministeren nævner, er der rigtig mange selvrapporteringer på det her område – der hvor vi virkelig har fået rapporteret, er her der rigtig store problemer.

Hvorfor bruger man ikke sine kræfter der i stedet for at sige, så tværer vi det hele lige meget ud, så alle steder, hvor vi ikke har hørt, at der ikke er nogen problemer med der her kæmpevindmøller, dem kigger vi lige så meget på som de steder hvor der er rapporteret store problemer.

Altså man kan sige i hver undersøgelse, hvor der indgår rigtig mange mennesker og hvor der måske for nogles vedkommende kun er til gæld nogle alvorlige problemer altså for en mindre del af dem, de bliver jo så at sige sløret ud ved at tage det store perspektiv og ved at tage de mange mennesker ind.

Dermed får du i hvert fald nogle problemer ved at se mindre ud end hvis det var at man koncentrerede undersøgelsen omkring de steder, hvor der har været problemer.”

______________________________________________________________________________

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar