• tirsdag , 28 maj 2024

Den usunde larm!

“Støj er meget usundt for os mennesker – ifølge WHO er støj den næststørste miljømæssige sundhedsrisiko i Vesteuropa”.

At støj er sundhedsskadeligt kom igen frem i MorgenTV, da Lektor Finn Erik Kvist, der er gruppeleder for akustisk teknologi på DTU og Bastian Overgaard ekspert i stilhed, debatterede problemer om støj og manglende stilhed i hverdagen.

Til dette kan LNtK tilføje:
Den vedvarende støj fra vindmøller, altså når stilhed helt udebliver, især om natten, er noget vindmøllenaboer har erfaret. Men løsningen på disse problemer er desværre ikke forenelig med det Vindmølleindustriens lobbyister og dermed mange politikere har påstået gennem mange år – nemlig at vindmøllestøj ikke er sundhedsfarligt.

Med tanke om, at regeringen nu ønsker at 4-doble vindmøllekapaciteten på land, bliver det en trussel mod de mennesker det skal gå ud over, men også en trussel mod den natur der bliver beslaglagt.

Vil det fortsat lykkes at skjule de sundhedsmæssige og miljømæssige omkostninger som flere vindmøller på land vil kræve?
LNtK arbejder fortsat for, at det ikke bliver til virkelighed, men friheden til at kunne fravælge vedvarende støj fra vindmøller, kræver forståelse og bred opbakning fra befolkningen.

Relaterede indlæg