• onsdag , 24 april 2024

Under et slør af godhed – vindmøller gør mennesker fortræd

Vindmøllenaboer betaler en høj pris – med mistrivsel, søvnmangel, forringet helbred og værdier.

Følgende udsagn finder du i borgernes beretninger:
”Vi er tvunget til at flygte fra vores bolig, efter at vi i 2013 blev nabo til 6 store vindmøller”
”Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået frataget vores hjem”
”I længden kunne vi ikke holde til det. Det var ren tortur, og nu er vi flyttet”
”Sandt at sige, har vi fået vores livskvalitet totalt ødelagt

Forord
Du finder her et udsnit af borgernes beretninger fra områder med kæmpevindmøller, hvor forståelse
og hjælp fra politikere, myndigheder, vindmølleopstillere og medmennesker udeblev.
Vindmølleopstiller og politikere hævder samstemmende, ”Når lovgivningen overholdes, er der ingen
grund til bekymring for naboer som udsættes for støj fra kæmpevindmøller”.

Dette stemmer dog dårligt overens med beretninger fra de mennesker som beskriver deres virkelighed
i eget hjem. Kort tid efter at kæmpevindmøllerne er sat i drift opstår problemerne. Flere undersøgelser
beskriver årsagen og hvorfor mange borgere mistrives eller bliver direkte syge af vindmøllestøjen.
Dyr er ofte mere følsomme for påvirkningen og viser tydelig angst, aggression og mistrivsel, når møllerne
kører.

Den lovgivning myndighederne henviser til, som skulle beskytte mennesker mod vindmøllestøj, hviler
alene på Miljøstyrelsens administrative skøn, om nødvendig afstand mellem naboer og
kæmpevindmøller, altså ikke en lægelig vurdering, undersøgelse eller forskning. Det er påpeget fra
politikere og vindindustrien, at loven ikke må stå i vejen for fortsat udbygning med store
landvindmøller.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, er en sammenslutning af mennesker, der selv er blevet
berørt af vindmøllestøj, men også borgere der føler sig truet eller blot sympatiserer med det Danmark,
der ikke accepterer at store landvindmøller giver adgang til at gøre andre mennesker fortræd i en lang
årrække. Det svækker retsfølelsen og tilliden til politikere – en meget høj pris for samfundet.

De følgende naboberetninger er rapporteret af naboerne selv, eller gengivet af pressen, og er
borgernes egne oplevelser. Disse beretninger viser, at der ikke er overensstemmelse mellem de
udsagn som Vindindustrien og Myndigheder bruger til at underkende fortvivlede borgeres modstand.

Beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller er med disse beretninger tydeligvis utilstrækkelige.
Danskernes generelle opfattelse af vindenergi er meget positiv, måske grundet undertrykkelse af den
virkelighed som de udsatte borgere må leve med. Historien om dansk vindmølleindustri fortælles
fortsat under et slør af godhed og i skyggen af fortielse og bedrag.

Alt for få kender den menneskelige pris, som tilfældige borgere betaler, når store landvindmøller sættes
op helt tæt på deres bolig.
Med disse beretninger ønsker vi at formidle den virkelighed, som mange vindmøllenaboer oplever.
Du kan naturligvis danne din egen mening om det du læser, men denne viden er fra mennesker der lever i det og føler sig svigtet af retssamfundet.

Med venlig hilsen Landsforeningen
Naboer til Kæmpevindmøller

Læs beretningerne her…

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Holger Skjerning
  12. januar 2023 at 21:14 Svar

  Det er fint, at alle jer, der er plaget af vindmøllestøj kæmper imod de alt for mange vindmøller, MEN …..
  Der er et meget bedre argument imod de man møller:
  De ca. 6000 møller, vi har nu, lever i kraftig blæst meget mere strøm, end vi kan udnytte, og endnu værre: de leverer næsten ingen strøm de 80 – 100 dage hvert år, hvor det blæser for lidt.
  Sagt på en anden måde: Forsyningssikkerheden er meget lille.
  Dette bliver endnu værre med flere møller, for vi kan ikke sælge overskudsstrømmen, når det blæser, og vi får stadig ikke strøm ved svag vind.
  DETTe er MEGET værre end støjen, for det er skade ligt for HELE samfundet!
  Derfor er kernekraft LANGT bedre for forsyningssikkerheden.
  Se mere på REO.dk

Skriv en kommentar