• onsdag , 29 maj 2024

Vigtig information til politikere: Husk nu, at professoren tjener på landvindmøller

DEBAT: Professor undlader at oplyse, at han har økonomisk interesse i at få fjernet et vedtaget loft over antallet af vindmøller på land, skriver Henriette Vendelbo.

Af Henriette Vendelbo
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Hør hvad Altinget ikke vil informere om i sagen… 

___________________________________________________

Professor undlader at oplyse, at han har økonomisk interesse i at få fjernet et vedtaget loft over antallet af vindmøller på land.

Bent Ole Gram Mortensen havde den 14. maj 2020 et debatindlæg i Altinget. I indlægget præsenterer Bent Ole Gram Mortensen sig som ‘Professor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet’, og debatindlægget må derfor formodes at skulle foregive juridisk interesse i ’vindmølleloftet’.

Bent Ole Gram Mortensen skriver i sit debatindlæg, at: ”Nu er det så heldigt, at loftet slet ikke er indført – ikke sådan rigtigt.”. Hertil kunne man spørge, hvem det er ’så heldigt for’, at vindmølleloftet slet ikke er indført ’sådan rigtigt’. Man kunne også nøjes med at spørge Bent Ole Gram Mortensen, hvorfor han selv synes, at det er heldigt?

Professor skjuler økonomisk interesse

Bent Ole Gram Mortensen har personlig økonomisk interesse i at få fjernet loftet over antal vindmøller!Siden 2009 har han været formand og stået i spidsen for taksationsmyndigheden i Region Syddanmark. Her har han vurderet, om boligejere lider et værditab, når der bliver opført landvindmøller i deres nærhed.

Ifølge taksationsmyndighedens opgørelse har professor Bent Ole Gram Mortensen været tilstede på ejendomme i Syddanmark ved 131 afgørelser i vindmølle-erstatningssager.

Med et loft over antallet af landvindmøller, – og vindmøllers forventede levetid, behøver man ikke at være professor for at kunne regne ud, at der muligvis snart ikke er mere arbejde at hente her for Bent Ole Gram Mortensen. Og dermed ingen indtjening.

Det er kritisabelt, og det svækker professor Bent Ole Gram Mortensens troværdighed i hans synspunkt omkring afskaffelsen af vindmølleloftet, at han ikke i sit debatindlæg, der taler vindmølleindustriens sag,gør opmærksom på, at han tjener penge på opstilling af landvindmøller.

Efter at Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller over for Altinget påpeger dette tangerende misbrug af den anerkendte professortitel, responderer Altingets ledende debatredaktør, Kristian Andersen, at Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har en pointe, men at man ikke vil lade foreningen komme til orde. Dette på trods af foreningens åbenlyse berettigede interesse.

I stedet indsætter Altinget diskret professorens anden titel i debatindlægget, – en titel, som kun få kender, og som flertallet af læserne derfor ikke ved dækker over, at professoren også har en økonomisk interesse i opstilling af flere landvindmøller.

Bekymringen er, at skaden er sket og at beslutningstagere allerede er påvirket af professorens åbenlyst farvede holdning til spørgsmålet.

 

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar