• søndag , 1 oktober 2023

Kan viden om vindmøllestøj erstattes med måske..?

LNtK’s kommentar til resultatet af 1. delundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse:

Man har undersøgt to ting:

Blodprop i hjertet og slagtilfælde, og der ses en overhyppighed af begge sygdomme hos personer, der netop har været udsat for lavfrekvent vindmøllestøj.

Resultatet er ganske vist ikke statistisk signifikant, men det er tankevækkende, at der er tale om to forskellige grupper af patienter, der begge viser den samme tendens: jo mere lavfrekvent støj, jo flere tilfælde af de to sygdomme.

De to eneste parametre, man har undersøgt, blodprop i hjertet og slagtilfælde, viser begge samme tendens, og det er meget stærkt !!
Man finder, at der blandt naboer, der udsættes for mere end 15 dB indendørs støj, er 2,5 gange så mange der indlægges eller dør af en blodprop.

Desværre nedtoner Sundheds- og Ældreministeriet resultatet i deres pressemeddelelse, og Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, taler decideret usandt, når han siger, at: ”Det er glædeligt, at forskerne nu offentliggør første del af deres analyse, og at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjertekarsygdomme.” Det er uforståeligt at Vindmølleforeningen tør udtale sig så entydigt i modstrid med indholdet i undersøgelsen.

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar