• fredag , 19 oktober 2018

Nyheder

Seniorforsker: Trafikstøj kan gøre dig alvorligt syg

Seniorforsker: Trafikstøj kan gøre dig alvorligt syg

LNtK-kommentar: Allerede i 2011 blev det udtalt, at vindmøllestøj er mere generende end trafikstøj. Dagens kommentar fra seniorforsker Mette Sørensen, kan måske give forståelse for de mange vindmøllenaboer, hvor støjproblemerne ikke bliver respekteret.     Lars Lauridsen Journalist Larmen fra ...

Læs mere

Venstre siger nej til vindmøller på land

Venstre siger nej til vindmøller på land

Både i Vilkestrup, hvor dette billede er fra, og i Lidemark er de lokale køgensere modstandere af at opstille nye og større vindmøller. Kritikken har fået Venstre i Køge til gå imod planerne om vindmøller på land. Foto: Jørgen Chr. ...

Læs mere

LNtK-Formand siger til Miljøstyrelsen: I lader ræven vogte høns

LNtK-Formand siger til Miljøstyrelsen: I lader ræven vogte høns

Debatindlæg Altinget.dk, 7. september 2018    Af Henriette Vendelbo Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (LNtK) DEBAT: Det er patetisk, at Miljøstyrelsen har sat Rambøll til at miljøvurdere bekendtgørelsen for vindmøllestøj, når de selv har en åbenlys interesse i udfaldet, skriver Landsforeningen ...

Læs mere

1. del af Sundhedsundersøgelsen blev mistolket…

1. del af Sundhedsundersøgelsen blev mistolket…

LNtK’s kommentar til resultatet af 1. delundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse: Man har undersøgt to ting: Blodprop i hjertet og slagtilfælde, og der ses en overhyppighed af begge sygdomme hos personer, der netop har været udsat for lavfrekvent vindmøllestøj. Resultatet er ...

Læs mere

Vindmøllestøj og sammenhæng med sygdom

Debatindlæg 02.06.2018 kl. 08:15 i JP HENRIETTE VENDELBO formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller ”Vi mener ikke at vores nyligt publicerede studie om vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller hjernen afkræfter mistanken om en sammenhæng mellem vindmøllestøj og ...

Læs mere

Vindmøller på støtten… milliarderne blæser væk.

Vindmøller på støtten… milliarderne blæser væk.

M.F. Hovmand, Senior Forsker Tilskuds-milliarderne til vedvarende energi har givet stigende elpriser, uøkonomisk placering af vindmøller, nedlukning af indenlandsk backup fra kraftværkerne og tab af dansk selvforsyning. I 2004 var støtten til vindenergi 10 øre per produceret kWh. I 2008 ...

Læs mere

Vindmøllenaboers frygt begrundet

Vindmøllenaboers frygt begrundet

AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE,   Kræftens bekæmpelse iværksatte for 5 år siden en undersøgelse af vindmøllestøjs betydning for sundheden. Den første del af undersøgelsen er nu offentliggjort i et internationalt tidsskrift. I artiklen læses: Dette studie fandt, at høj ...

Læs mere

Hvad viste Sundhedsundersøgelsen om vindmøllerne?

Hvad viste Sundhedsundersøgelsen om vindmøllerne?

AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE Kræftens Bekæmpelse har i 5 år arbejdet med en undersøgelse, der skulle fastlægge sammenhængen mellem vindmøllestøj og sundhed. Præsident for Kræftens Bekæmpelse er Lykke Friis, der også sidder i bestyrelsen for Vestas. Man har nu ...

Læs mere

Energikort – hvor kommer energien fra?

Energikort – hvor kommer energien fra?

Interesserer du dig for hvor energien kommer fra, kan du på denne hjemmeside se fordelingen mellem de forskellige energikilder i de enkelte lande. I det aktuelle øjeblik leverer vindmøllerne 1% af den installerede kapacitet. Sådan er det naturligvis ikke altid, ...

Læs mere

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Svendborg | Fyens.dk 06. marts 2018 kl. 20:58 For anden gang i sagen om de omstridte Skiftekær-vindmøller er Svendborg Kommune blevet meldt til politiet. Denne gang er det Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller, der har meldt to medarbejdere i Svendborg Kommune ...

Læs mere

Forsker om elkabel til England: En regulær panikinvestering

Forsker om elkabel til England: En regulær panikinvestering

En regulær panikinvestering – Altinget: energi og klima DEBAT: Den danske iver efter at eksportere vindmølle-el nærmer sig desperation. Et 13 milliarder dyrt elkabel til England er nyeste led i eksportkæden, men får svært ved at give økonomisk afkast, skriver Mads ...

Læs mere

Støjmåling er en farce

Støjmåling er en farce

12-12-2017 AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE, KOLDINGVEJ 201, CHRISTIANSFELD, EMAIL: PETERPRINDS@DADLNET.DK Peter Prins kommenterer Rapport: Vindmøller ved Nollund støjer ikke mere end forventet  For den lavfrekvente støj fra vindmøller er der ved let vind angivet en støjgrænse på 20 dB ...

Læs mere