• onsdag , 29 maj 2024

Infralyd – uhørt støj

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøllers svar på Miljøministeriets og
Sundhedsministeriets stillingtagen til WHO anbefalinger for vindmøllestøj
____________________________________________________________________

Miljøministeriet har indhentet Sundhedsstyrelsens vurdering af WHO’s støjregler for
vindmøllestøj. Sundhedsstyrelsens Hilde Balling har svaret på opfordringen og er
kommet til følgende konklusion:

”Evidensen for WHO’s anbefaling for vindmøllestøj er svag, og styrken af anbefalingen er
derfor betinget. På det foreliggende er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er
sundhedsfagligt belæg for at ændre den nuværende grænseværdi. Såfremt der måtte opstå
afgørende ny viden, vil styrelsen tage sin vurdering op til fornyet overvejelse.”

Miljøministeriet og sundhedsstyrelsen er enige om at forsvare Danmarks støjregler for
vindmøllestøj. Begge ministeriers interesse ligger først og fremmest i at støtte den
danske stats nuværende energipolitik. Skærpede støjregler ville betyde en kraftig
reducering af vindkraftanlæg på land.
Som daværende koncernchef for Vestas, Ditlev Engel skrev til daværende miljøminister
Karen Ellemann, den 29.juni 2011:

”Vore analyser viser nemlig, at de mest økonomiske
møller, 3 MW-klassen, med de nye regler vil blive hårdt ramt. Dette gælder især i det
åbne landskab, hvor lavfrekvent støj i fremtiden kan komme til at diktere og øge
afstandskravene til naboerne for op imod halvdelen af de projekter vi allerede kender til
over de kommende 2-3 år. I et lille land som Danmark vil dette for et betydeligt antal
projekter betyde at de ikke kan realiseres idet disse forøgede afstandskrav ikke vil
kunne imødekommes med opretholdelse af en for investor tilfredsstillende business case.”

Ditlev Engel skriver videre: ”Det betyder at andre lande ofte kigger på Danmark, når
deres lovgivning for vind skal indrettes. Vi frygter således – med rette viser historien –
at de foreslåede danske regler for lavfrekvent støj fra vindmøller skal brede sig til en
lang række andre vindmarkeder, som kommercielt har langt større betydning for Vestas
og dermed for beskæftigelsen i virksomheden.”

Læs hele brevet fra LNtK til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Tysk reportage om infralyd…

Her bliver bl.a. sagt…

Hermann Oldewurtel:
Når man sover her i fire eller fem dage, så er det som om, man har drukket igennem
en uges tid. Det er slemt. Man har blackouts, man har virkelig komplette blackouts.
Så var jeg ude og et par dage væk herfra, og så var jeg på toppen igen.

Speak:
Søvnløshed, hjerteproblemer, kognitive forstyrrelser, svimmelhed. Det er kun et par af
de helbredssymptomer, som infralyd kan fremkalde. Mellem 10 og 30 % af mennesker,
siger lægerne, reagerer på det. Alene i Tyskland ville det være flere millioner.

Men alligevel fortsætter masseforsøget med vindenergien.

Læs LNtK’s oversættelse sendt til Miljø- og Fødevareministeriet

Relaterede indlæg

En kommentar

  1. Hamsæl
    28. september 2019 at 22:55 Svar

    Venligst datèr jeres opslag.
    En nyere tysk undersøgelse om infralyd:
    https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/windkraft-storsender-furs-herz-mainzer-forscher-untersuchen-folgen-des-infraschalls_18566513

Skriv en kommentar