• mandag , 20 marts 2023

Hvad siger LNtK?

LNtK arbejder for en lovgivning som sikrer berørte naboer mod urimelige gener fra store vindmøller og for at påvise og informere om faktuelle gener fra store vindmøller.

Store vindmøller er virkelig store, og skal opstilles med omtanke for naboer, landskaber og natur.

Læs mere om LNtKs hovedkrav og formål her

Om støj og støjbekendtgørelsen For at beskytte naboerne har man lavet en bekendtgørelse, der fastlægger støjgrænserne.  Disse støjgrænser er dog efter vores mening utilstrækkelige. Et af LNtKs hovedkrav er en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller som vi kan have tillid til.

Om gener, helbred og helbredsundersøgelsen
Vindmøller støjer. Støj af tilstrækkelig styrke og i tilstrækkelig lang tid påvirker menneskers helbred.  For at undgå helbredsskader placeres vindmøllerne med en vis afstand til boligen. Men bliver vindmøllerne placeret tilstrækkelig langt væk fra de nærmeste boliger i dag? Det mener vi ikke, at de bliver.
Miljøstyrelsen har igangsat en registerundersøgelse for at afdække, hvorvidt naboer til vindmøller får påvirket deres helbred. Vil denne undersøgelse give de svar vi søger? Det mener vi ikke, at den vil.

Om Landskabs- og naturhensyn

Om vindmøllernes økonomi og samfundsøkonomien

Læs mere om “Fakta og myter”  her

LNtK Høringssvar vedr. lovforslag – journalnummer 2020-8994

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar