• onsdag , 6 december 2023

Hvad siger LNtK?

LNtK arbejder for en lovgivning som sikrer berørte naboer mod urimelige gener fra store vindmøller og for at påvise og informere om faktuelle gener fra store vindmøller.

Store vindmøller er virkelig store, og skal opstilles med omtanke for naboer, landskaber og natur.

Læs mere om LNtKs hovedkrav og formål her

Om støj og støjbekendtgørelsen For at beskytte naboerne har man lavet en bekendtgørelse, der fastlægger støjgrænserne.  Disse støjgrænser er dog efter vores mening utilstrækkelige. Et af LNtKs hovedkrav er en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller som vi kan have tillid til.

Om gener, helbred og helbredsundersøgelsen
Vindmøller støjer. Støj af tilstrækkelig styrke og i tilstrækkelig lang tid påvirker menneskers helbred.  For at undgå helbredsskader placeres vindmøllerne med en vis afstand til boligen. Men bliver vindmøllerne placeret tilstrækkelig langt væk fra de nærmeste boliger i dag? Det mener vi ikke, at de bliver.
Miljøstyrelsen har igangsat en registerundersøgelse for at afdække, hvorvidt naboer til vindmøller får påvirket deres helbred. Vil denne undersøgelse give de svar vi søger? Det mener vi ikke, at den vil.

Om Landskabs- og naturhensyn

Om vindmøllernes økonomi og samfundsøkonomien

Læs mere om “Fakta og myter”  her

LNtK Høringssvar vedr. lovforslag – journalnummer 2020-8994

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Chano
  2. august 2023 at 21:03 Svar

  Hvad sker der i foreningen lige pt?

  Hvor er i igang med at skabe focus lige nu?

  Jeg bor i Hagested ved Holbæk hvor Christian arnstedt Christian arnstedt (kendt fra løvernes hule)
  Forsøger at få fælde fredskov til fordel for 5 kæmpe møller på 180m

  En skov med en biodiversitet på 80%
  Havørne flagermus osv..
  Men ingen modstand fra kommunen

 2. Helle Schultz
  9. november 2023 at 11:47 Svar

  Emne: Klima, biodiversitet og grundvand = ‘Gylle, gift-landbruget’ =  spare på energien?

  Til
  GreenUpdate

  Spare på energien?

  Vi har kæmpe klima/miljø-krise, der truer livet på kloden! – så! man må undre sig over spørgsmålet! –

  Men det helt store og allervigtigste spørgsmål er, som uhyggeligt stadig er et kæmpe tabu! =

  Hvorfor skal vi ødelægge vores smukke lille land og landskaber med de vildt skæmmende vindmøller og solcelleanlæg, for =
  fortsat at frede ‘Gylle, gift-landbruget’, som, vi ved, de sande tal viser – uanset ‘tiltag’ – er vores allerstørste ødelægger af klima, biodiversiteten og grundvandet? =

  hvor Danmark, bydende nødvendigt, som verdens allerstørste ødelægger af klima, naturen og grundvandet =
  grundet ‘Gylle, gift-landbrug’ – pr. indbygger, burde være det første land i verden til at gå foran =
  med den ægte grønne jordbrugs-omlægning =

  helt uden de, for klima stærkt ødelæggende – og for alt levende dødelig stærkt giftige gylle-stalde/ gylle/ biogas-gylle, gris, iltfattig omsat dybstrøelse, pesticider, monokultur mv. –

  istedet omlægge til naturens egen gødning = den oprindelige 6000 år sunde for klima, livet i jorden, planterne, biodiversiteten mv. =
  den i det fri iltrig omsatte KOMPOST/ førhen mødding af husdyrenes faste gødning og planterester – uden gris =

  i langt langt mindre mængde end idag =
  i balance med naturens tålegrænse = 1 storkreatur pr. hektar……osv.

  Selvom Danmark, ifølge de sande tal, årligt taber mindst 40 milliarder på ‘Gylle, gift-landbruget’ = medregner man sundhed og miljø (Jan Holm-Ingemann, Ålborg Universitet) – men det vil vi ikke – fortsætter vi siden 1960 katastrofe-gyllestald-gift-industri-landbruget blindt derudaf –

  trods, vi ved, at vi med dette brug, som langt den største synder, grundigt er i færd med at aflive naturen – havet, de ferske vande, muldjorden, arternes levesteder overalt på land og i vandet – samt forgifte grundvandet – med bind for øjnene – styrer direkte på katastrofekurs mod vores eget livsgrundlag! =

  fordi vi ikke vil sige sandheden højt = grundet dyrkningsformen =

  gyllestalde/ gylle + gift!

  Derfor vil det uhyggelige vejr og miljø-ødelæggelserne fortsat buldre derudaf på kloden – med stigende dødelig styrke – uanset hvor meget grøn energi, vi omlægger til.

  Det vil vi ikke forstå!
  Mh Helle Schultz

Skriv en kommentar