• onsdag , 24 april 2024

Hvad siger LNtK?

LNtK arbejder for en lovgivning som sikrer berørte naboer mod urimelige gener fra store vindmøller og for at påvise og informere om faktuelle gener fra store vindmøller.

Store vindmøller er virkelig store, og skal opstilles med omtanke for naboer, landskaber og natur.

Læs mere om LNtKs hovedkrav og formål her

Om støj og støjbekendtgørelsen For at beskytte naboerne har man lavet en bekendtgørelse, der fastlægger støjgrænserne.  Disse støjgrænser er dog efter vores mening utilstrækkelige. Et af LNtKs hovedkrav er en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller som vi kan have tillid til.

Om gener, helbred og helbredsundersøgelsen
Vindmøller støjer. Støj af tilstrækkelig styrke og i tilstrækkelig lang tid påvirker menneskers helbred.  For at undgå helbredsskader placeres vindmøllerne med en vis afstand til boligen. Men bliver vindmøllerne placeret tilstrækkelig langt væk fra de nærmeste boliger i dag? Det mener vi ikke, at de bliver.
Miljøstyrelsen har igangsat en registerundersøgelse for at afdække, hvorvidt naboer til vindmøller får påvirket deres helbred. Vil denne undersøgelse give de svar vi søger? Det mener vi ikke, at den vil.

Om Landskabs- og naturhensyn

Om vindmøllernes økonomi og samfundsøkonomien

Læs mere om “Fakta og myter”  her

LNtK Høringssvar vedr. lovforslag – journalnummer 2020-8994

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Chano
  2. august 2023 at 21:03 Svar

  Hvad sker der i foreningen lige pt?

  Hvor er i igang med at skabe focus lige nu?

  Jeg bor i Hagested ved Holbæk hvor Christian arnstedt Christian arnstedt (kendt fra løvernes hule)
  Forsøger at få fælde fredskov til fordel for 5 kæmpe møller på 180m

  En skov med en biodiversitet på 80%
  Havørne flagermus osv..
  Men ingen modstand fra kommunen

 2. Helle Schultz
  9. november 2023 at 11:47 Svar

  Emne: Klima, biodiversitet og grundvand = ‘Gylle, gift-landbruget’ =  spare på energien?

  Til
  GreenUpdate

  Spare på energien?

  Vi har kæmpe klima/miljø-krise, der truer livet på kloden! – så! man må undre sig over spørgsmålet! –

  Men det helt store og allervigtigste spørgsmål er, som uhyggeligt stadig er et kæmpe tabu! =

  Hvorfor skal vi ødelægge vores smukke lille land og landskaber med de vildt skæmmende vindmøller og solcelleanlæg, for =
  fortsat at frede ‘Gylle, gift-landbruget’, som, vi ved, de sande tal viser – uanset ‘tiltag’ – er vores allerstørste ødelægger af klima, biodiversiteten og grundvandet? =

  hvor Danmark, bydende nødvendigt, som verdens allerstørste ødelægger af klima, naturen og grundvandet =
  grundet ‘Gylle, gift-landbrug’ – pr. indbygger, burde være det første land i verden til at gå foran =
  med den ægte grønne jordbrugs-omlægning =

  helt uden de, for klima stærkt ødelæggende – og for alt levende dødelig stærkt giftige gylle-stalde/ gylle/ biogas-gylle, gris, iltfattig omsat dybstrøelse, pesticider, monokultur mv. –

  istedet omlægge til naturens egen gødning = den oprindelige 6000 år sunde for klima, livet i jorden, planterne, biodiversiteten mv. =
  den i det fri iltrig omsatte KOMPOST/ førhen mødding af husdyrenes faste gødning og planterester – uden gris =

  i langt langt mindre mængde end idag =
  i balance med naturens tålegrænse = 1 storkreatur pr. hektar……osv.

  Selvom Danmark, ifølge de sande tal, årligt taber mindst 40 milliarder på ‘Gylle, gift-landbruget’ = medregner man sundhed og miljø (Jan Holm-Ingemann, Ålborg Universitet) – men det vil vi ikke – fortsætter vi siden 1960 katastrofe-gyllestald-gift-industri-landbruget blindt derudaf –

  trods, vi ved, at vi med dette brug, som langt den største synder, grundigt er i færd med at aflive naturen – havet, de ferske vande, muldjorden, arternes levesteder overalt på land og i vandet – samt forgifte grundvandet – med bind for øjnene – styrer direkte på katastrofekurs mod vores eget livsgrundlag! =

  fordi vi ikke vil sige sandheden højt = grundet dyrkningsformen =

  gyllestalde/ gylle + gift!

  Derfor vil det uhyggelige vejr og miljø-ødelæggelserne fortsat buldre derudaf på kloden – med stigende dødelig styrke – uanset hvor meget grøn energi, vi omlægger til.

  Det vil vi ikke forstå!
  Mh Helle Schultz

 3. Rune
  7. februar 2024 at 11:18 Svar

  Gylle såvel som alt anden afføring kan omdannes til metan-biogas som har partikkelfri ren forbrænding og udstødning. fx kan udstødning fra en metangas-varme-el-etc. generator føres ind i væksthuse til helårsdyrkning med minimum 200% ekstra vækst og udbytte.. da lige præcis udstødning ved afbrænding af metangas (H2O+varme+CO2) netop er hvad planter har brug for udover sollys. Samtidigt renser metanogen metabolismen afføringen for giftstoffer udover forbrænding af den afgivne gas.. og tilbage har du et bundskrab som muldtilskud.
  Desuden kan alle diesel-motorer gøre på metangas i stedet, med helt partikkelfri og udstødning. Dvs alt fra tog, færger, kuttere, lastbiler og busser som hvad sidstnævnte angår har være bevist i skive kommune i mange år hvor alle busser har kørt på naturlig/bio-gas.
  Desuden vid at have lukkede afføringsbeholdere generelt blokerer man for metangas slipper ud, og sikrer at reducere/ fjerne dens klimaeffekt med en faktor 10

  fly kan også drives alene på metangas og brint

  Dermed er der ingen grund til at afskaffe hverken dieselmotorer eller sætte afgifterne op på dem. det kan man nøjes med at gøre på brændselsmidlerne alene. dvs. afgift på diesel og benzin men fjerne afgifter på metan og biogas.

  Dette vil samtidigt medfører at øvrige energipriser presses i bund da de så skal konkurrere med lokalt produceret metangas til forbrænding alle steder

  Lithium drevne batterier er usunde i al muligt forstand til gengæld. De har en levetid på mellem 5-10 år max… og så står batterierne og henfalder i fugtskader og alt muligt andet og driver ud i vandmiljøet. ren nervegift. desuden selvantænder det ved 160 gr.C. og brænder ligeså fælt som napalm udover lithium gasser slipper ud i atmosfæren. Aldrig havde jeg kunne forestille mig så fatte svagt samfund og realitetsforståelse.

  … HVAD SKER DER for jer DANMARK?!

Skriv en kommentar