• tirsdag , 23 juli 2024

Gener og helbred

02-Helbred-259x186Hvad ved vi videnskabeligt om støj og helbred?
Vi ved, at vindmøller støjer, og at al støj af en given styrke og over en given tid er helbredsskadelig.
Vi ved, at støj forstyrrer vores søvn. Perioderne med dyb søvn bliver mindre, og vi vågner oftere.
Vi ved, at søvnproblemer over tid bl.a. giver øget risiko for forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, slagtilfælde, fedme, depression, ADHD og nedsat livskvalitet.
Vi ved, at mennesker opfatter støj fra vindmøller som betydelig mere generende end trafikstøj ved tilsvarende støjniveauer (se illustration nedenunder).
Vi ved også, at mens trafikstøj stilner af om natten, så gør atmosfæriske forhold, at støjen fra vindmøllerne opleves mere intens om natten.

Vindmoellestoej
Kilde: Persson, 2004

Miljøstyrelsen anerkender, at trafikstøj giver alvorlige gener og helbredslidelser som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjerte-karsygdomme, hormonelle påvirkninger, stress og søvnproblemer. Dertil kommer, at børn udsat for vedvarende støj har forøget risiko for indlærings-problemer.

Hvad angår vindmøller, siger vindindustrien og miljøstyrelsen, at der ”ikke videnskabeligt er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsskader”. Dette er en sandhed med store modifikationer – sammenhængen er nemlig aldrig blevet undersøgt. Miljøstyrelsen har igangsat en registerundersøgelse for at se om der er en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsskader.

Helbredsundersøgelsen

Læs mere om undersøgelsen, ministrenes anbefaling til kommunerne om at fortsætte udbygningen med vindmøller mens undersøgelsen pågår, samt LNtKs kommentarer til undersøgelsen her.

Støjgrænser

Dagens støjgrænser er 39 dB(A) ved boliger i støjfølsomt område og 44 dB(A) ved boliger i det åbne land.
Grænsen for indendørs lavfrekvent støj er 20 dB(A). Støjgrænserne er de samme både dag og nat.
For anden industri er grænsen for udendørs støj sænket til 35 dB(A) om natten.

Er støjgrænserne tilstrækkelige?

Graf-støjgrænse
Kilde: Jysk Analyse 2012

Jysk Analyse gennemførte i 2012 en analyse vedrørende naboskab til vindmøller. En sammenstilling af de bagvedliggende tal for analysen viser, at blandt de nærmeste naboer får 29 % forstyrret deres nattesøvn og 53 % føler sig generede, mens 20 % oplever den lavfrekvente støj helt ude på 2 km. Man skal helt ud på mindst 1,5 km afstand, før andelen af generede naboer kan sammenlignes med det man politisk accepterer for trafikstøj (ca. 10%).

Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at vindmøller i dag opstilles alt for tæt på naboerne!

Hvad er den rigtige støjgrænse?
Flere videnskabelige undersøgelser anbefaler en grænse på 35 dB(A) for at nå ned på et acceptabelt niveau af generede naboer (10%). Men per i dag er det ingen som kender den rigtige støjgrænse. Det er aldrig blevet undersøgt. Den igangværende registerundersøgelse vil heller ikke kunne give svar på dette væsentlige spørgsmål.

Derfor kræver LNtK en undersøgelse af sammenhængen mellem støjbelastning over tid og helbredseffekter, så en forsvarlig støjgrænse kan fastsættes.

Relaterede indlæg

En kommentar

  1. Kirstine Rosenberg
    3. februar 2016 at 21:44 Svar

    Link til en hjemmeside om bla lavfrekvent støj og felter, og de forskellige konsekvenser det har:
    https://feltmester.wordpress.com/

Skriv en kommentar