• onsdag , 29 maj 2024

Debat: Ministre mølle-manipulerer

10.april 2017: stadig aktuelt

Debatindlæg indsendt til aviser af Tone Brix-Hansen

Auken og Lidegaard har sendt et brev ud til kommunernes borgmestre, hvor de informerer om den helbredsundersøgelse, de er ved at sætte i gang af naboer til vindmøller.

Danmarks Vindmølleforening har fulgt op med en pressemeddelelse. » Fortsæt udbygningen med vindmøller!« citerer de Auken og Lidegaard for at have skrevet til borgmestrene. Dette er nok også, hvad Auken og Lidegaard helst ville kunne skrive, men det skriver de dog ikke. Det ville jo være dybt uansvarligt og måske endda ansvarspådragende, hvis ministrene direkte opfordrede landets borgmestre til at stille vindmøller op, inden vi har svaret på helbredsundersøgelsen. Det de skriver, er, at kommunernes arbejde med planlægning for vindmøller kan fortsætte, mens undersøgelsen pågår. Ikke at planlægningen skal fortsætte. Og det at planlægge er noget helt andet end at tillade at stille vindmøller op. Citatet er altså en manipulerende omskrivning fra Vindmølleforeningens side.

Både ministrene og Vindmølleforeningen fremhæver, at der ikke foreligger nogen »videnskabelige undersøgelser, der viser, at støj fra vindmøller har negative helbredseffekter. «De fortier, at ingen heller ikke har undersøgt det! Udsagnet er ikke en minister værdigt, fordi der findes talrige videnskabelige rapporter om sammenhængen mellem f. eks. vindmøllestøj og søvnproblemer, og der er talrige eksempler på syge naboer til kæmpevindmøller, både i Danmark og udlandet. Miljøministeren udtalte også for et år siden under ministeransvar, at man »ikke kan udelukke sundhedsmæssige problemer.« »Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne (vindmøllenaboernes)« skriver Auken og Lidegaard. Dette lyder ikke som et uvildigt udgangspunkt for en undersøgelse.

»Intentionen« synes her ene og alene at være, at bringe de eksisterende og kommende vindmøllenaboer til tavshed. Vi har været vidner til samme slags konstruerede initiativer før i forbindelse med tilblivelsen af de støjregler, som vindindustrien og ministrene kalder for »skrappe« . Via aktindsigt har vi nemlig læst sort på hvidt, at forudsætningen for støjreglernes tilblivelse var, at de ikke måtte få konsekvenser for den fortsatte opstilling af vindmøller på land.

Hvad er det for et skindemokrati vi lever i, hvis lovregler og undersøgelser kun har til formål at manipulere og underbygge et på forhånd aftalt politisk mål?.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar