• tirsdag , 23 juli 2024

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere

LNtK til kommunalbestyrelser og folketing vedr. Miljøstyrelsens supplerende lydisolationsmålinger

Bestyrelsen har for nylig sendt denne mail til landets kommunalbestyrelses- og folketingsmedlemmer: Supplerende lydisolationsmålinger mhp støj fra vindmøller Miljøstyrelsen har for nylig foretaget målinger af 16 danske boligers lydisolation for at supplere de tidligere målinger fra (kun) 14 huse. ”Målinger ...

Læs mere

LNtK: Hvem er vindmøllemodstanderne?

Asbjørn Bjerre fra lobbyorganisationen Danmarks Vindmølleforening påstår i en kronik i Jyllands-Posten 19/12, at modstanden mod vindmøller udgøres af en omrejsende, pensioneret overlæge, som fortæller skræmmehistorier til kommende vindmøllenaboer. Som formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller bliver jeg nødt til ...

Læs mere

KV13: Vindmølleindustrien misinformerer om støjforhold

Indlæg i Altinget.dk, skrevet af formand Skjold Fink, som reaktion på Danmarks Vindmølleforenings og Dansk Vindmølleindustris indlæg den 12.11.13: ”Stop fejlagtig debat om vindmøllestøj”. Fordrejning af data bruges i forsvaret for vindmøller. Vindmølleindustrien fortæller i et åbent brev i Altinget ...

Læs mere