• tirsdag , 23 juli 2024

Debat: Kæmpevindmøller hører til på havet – ikke hvor vi bor

Vi har fulgt med i de seneste dages debat og vil advare mod, at et stop for kystnære vindmølleparker vil medføre, at regeringen vil prioritere opstilling af kæmpevindmøller på land. Dette vil få store menneskelige, landskabelige og naturmæssige konsekvenser.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller arbejder for at få nye lovregler for opstilling af vindmøller på land, som i langt større grad end i dag yder naboerne beskyttelse.

Det handler om støj – ikke mindst den lavfrekvente støj. Jo større møller, desto mere lavfrekvent støj. Den såkaldte vindmøllebekendtgørelse indeholder kun grænser for støj ved to vindhastigheder. Og med dagens teknologi er det en smal sag for vindmølleejeren at neddrosle vingehastig heden ved disse to vindhastigheder. Ved alle andre vindhastigheder er der ingen støjgrænse.

DR`s borgerserviceredaktion har i den forløbne uge beskæftiget sig med konsekvenserne af trafikstøj. Vi opfordrer DR til også at underkaste støj fra landbaserede vindmøller en kærlig behandling. For de berørte er det et meget stort problem. Vi oplever at folk helt eller delvist må fra flytte deres hjem pga. generne.

Vores alle sammens DONG Energy har været ude med annoncer i dagspressen om, at de indenfor 10 år kan gøre havvind billigere end den fossile energi.

Så der er ingen grund til at forcere opstilling af kæmpevindmøller på land.

Fremtiden ligger på havet. Det er faktisk kun en lille håndfuld firmaer, med vindmølleforeningen i spidsen, der har en særlig (økonomisk) interesse i opstilling af flere kæmpevindmøller på land. Vi opfordrer på det kraftigste til, at det ikke sker.

Hvis der skal opstilles flere vindmøller på land, kræver vi, at reglerne for støj og afstand underkastes et serviceeftersyn:

* Vort krav er absolutte støjgrænser under alle forhold. I dag er der kun støjgrænser ved to vindhastigheder.

* Vi ønsker, at naboerne kan kræve dokumentation for at støjgrænserne er overholdt ved at få foretaget støjmålinger i boligen

I modsætning til i dag, hvor støjen blot beregnes.

* Afstandskravet til nabobeboelse er helt utilstrækkelig.

Førende danske eksperter anbefaler mindst det dobbelte.

Af Tone Brix-Hansen, Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmepvindmøller

Bragt i JP Aarhus den 26. april og i Nordjyske Stiftstidende den 27. april 2016

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Anna Lise Vang
  13. maj 2016 at 08:31 Svar

  Åh nej. Hvorfor skal vi udsætte havets dyr for den tortur, vi ikke selv vil udsættes for? Jeg tænker efterhånden mere og mere på, om ikke det er vindmølleparkerne i havet, der får hvalerne ud af kurs. Der sker jo flere ting med dyrene i havet, som ikke er helt almindeligt. De navigerer jo ved hjælp af lyde. Det er frygteligt, hvis havet skal plante til med vindmøller. Især, når vi ved, hvad de gør ved os på landjorden. Det er nærmest uansvarligt.
  Nej, jeg forstår ikke, at regeringen ikke investerer mere i solenergi og lign. Det er for mig vejen frem.

 2. Flemming Hvidt
  29. maj 2016 at 11:12 Svar

  Læs min hjemmeside og få et indtryk af mine holdninger til kystnære havmølleparker. Vindmøller med, i nær fremtid på 250 meters højde, skal ikke stå på land eller tæt på vore kyster. Store uvurderlige kulturværdier går tabt. Energiforliget fra 2012 tog ikke stilling til eller hensyn til de menneskelige omkostninger eller dyrevældfærd. Klare prognoser for den fremtidige udvikling af alternativer til vindenergi blev ikke udarbejdet. Et klart eksempel er det katastrofale tilsagn om støtte til solenergi.
  Med eller uden støtte til solenergi vil det vise sig at solenergi vil blive rentabelt når der i nær fremtid kommer husstandsbatterier på markedet, kombineret med varmepumper. Vi vil derefter se, at vindmøller på land, og kystnære havmølleparker vil gå konkurs. Hvem skal rydde op efter en konkurs, er det dig? Med venlig hilsen Flemming Hvidt

 3. bodil holst kjær
  28. februar 2017 at 19:44 Svar

  Kæmpehøje havvindmøller der placeres få km fra land er præcis lige så skadelige som landvindmøller. Jeg er bange for, at vi er ved at skifte et miljøproblem ud med et andet. Vindmøller er ikke vejen frem. Ind til der findes en løsning kan de bygges 20 km væk fra kysterne. Ja, jeg kan godt forestille mig, at hvalerne tager skade, men mennesket har jo besluttet, at
  dets interesser går forud for andre levende væseners behov.

Skriv en kommentar