• lørdag , 25 januar 2020

Kystnære møller

Energinet.dk skal lave forundersøgelser til kystnære møller

Energinet.dk får til opgave at lave forundersøgelserne til kommende kystnære vindmøller. Det har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet meddelt. Det betyder, at Energinet.dk skal vurdere virkningerne på miljøet (VVM), lave geofysiske undersøgelser, bl.a. påvirkningerne af marinearkæologiske forhold, tilvejebringe oplysninger om vind, ...

Læs mere