• onsdag , 22 marts 2023

VE-loven

Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening til VE-loven og rammerne for kystnære vindmøller.

Jævnfør Energistyrelsens høringsbrev af 28. november 2012 fremsendes hermed bemærkninger fra Danmarks Vindmølleforening til de foreslåede ændringer i VE-loven om rammerne for kystnære vindmøller. Vi har tidligere fremsendt bemærkninger til ændringer af værditabs- og køberetsordning mv. Generelt Danmarks Vindmølleforening hilser ...

Læs mere

Millioner venter på kommunerne

Mange af landets kommuner er ikke opmærksomme på, at der ligger millioner af kroner og venter på dem i den statslige koncern Energinet.dk. Helt præcist viser en opgørelse fra Energinet.dk, at kommunerne samlet kan hente 178 millioner kroner i en ...

Læs mere

Lovforslag L182 vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.). ...

Læs mere

Lovforslag L 182: Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.

Kilma-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard fremsatte d. 2. maj 2012 lovforslag L 182. Lovforslaget indeholder ændringer af lov om vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk som led i opfølgningen på dele af den ...

Læs mere

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Lovforslaget udmønter dele af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Lovforslaget gennemfører følgende elementer: Justering af støtten til vindmøller på land Bedre støtte og rammebetingelser for biogas m.v. Ny støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værkerForlængelse af puljen til nye VE-teknologier ...

Læs mere