• torsdag , 13 juni 2024

Vestre Landsret øger erstatning for vindmølle-gener

Vestre Landsret har stadfæstet to byretsdomme, hvor to naboer til en vindmøllepark får forhøjet den erstatning, som blev udmålt af Taksationsmyndigheden i henhold til VE-lovens værditabsordning. Det kan konstateres, at domstolene tilsyneladende tillægger den vurdering, der foretages af skønsmanden under retssagen, stor vægt som følge af, at møllerne på det tidspunkt er opstillet, og der dermed er et bedre grundlag for vurderingen end ved Taksationsmyndighedens vurdering. Dette strider imidlertid med lovgivers intention om, at vindmølleopstilleren skal have en hurtig afklaring af størrelsen af værditabsbetalingerne.

Generelt om værditabsordningen

Værditabsordningen, som blev indført i 2008 i lov om fremme af vedvarende energi (“VE-loven”), medfører, at en vindmølleopstiller skal betale det fulde værditab på ejendomme, som forårsages ved opstilling af nye vindmøller med en højde på 25 meter eller derover. Kravet på værditabsbetaling bortfalder, såfremt tabet udgør 1 % eller mindre af ejendommens værdi. Værditabsordningen blev justeret med revisionen af VE-loven den 30. maj i år

Læs hele artiklen fra den 11.oktober 2013 på www.kromannreumert.com

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar