• torsdag , 13 juni 2024

Grøn stær på begge øjne

Af Greta Gallandy-Jakobsen, juni 2024

Sådan kunne overskriften til en kronik eller avisartikel lyde.
“Vi skal have knaldet så mange vindmøller op som overhovedet muligt. Det er suverænt den billigste energiform i øjeblikket, og vi har brug for CO2-neutral energi. De skal op på land, de skal op på hav, og de skal op langt ude i havet, siger Kristian Borch.”

https://www.dr.dk/nyheder/indland/langvarig-strid-om-vindmoeller-bliver-nu-afgjort?

Dr.dk har – long time ago – været i gang med at oplyse om vindmølleindustriens favorable vilkår. Det var i januar 2014. Det var dengang, hvor der blev startet/bevilget 2 store projekter, der havde med vindkraft at gøre. Journalisten på artiklen var Hanne Kokkegaard, som jeg selv har talt med.
Men så forsvandt journalisten og med hende de oplysende kritiske artikler om vindmølleindustriens privilegier.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/vindmoelle-modvind-skal-vendes-til-medvind 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/75-mio-til-nye-vindmoeller-17-mio-til-vindmoellestoej

Projekterne var:

1. Wind2050 til næsten 20 mio. danske kroner med forskningslederen Kristian Borch i spidsen, en overbevist tilhænger af “grøn energi” i form af vindmøller og medlem af Radikale Venstre i Roskilde. Kristian Borch spøger endnu – 10 år senere og får meget ofte lejlighed til at udtale sig om netop vindmøller og vindmølle modstanden.

2. Kræftens Bekæmpelses forskningsprojekt i vindmøllestøj og helbredsskader/gener til 1,7 mio. danske kroner til at begynde med. Der skulle forskes ved hjælp af et registerstudie med ledelse af prof. Mette Sørensen som anerkendt støjforsker. Prof. Mette Sørensen har ikke taget stilling til, om vindmøller som sådan var påkrævede for hele klodens overlevelse og har heller ingen offentligt kendt tilknytning til et politisk parti. Interessen i Mette Sørensens forskning og forklaringer forsvandt straks efter at artiklerne var udkommet. Det er dog kendt i vindmøllenaboers kredse, at forskningen i vindmøllestøj IKKE resulterede i en frikendelse. Forskningen gav ikke det efterspurgte resultat “engang for alle at afkræfte mistanken” om skadevirkninger.

Nu ser vi, der har været med i kampen for en ærlig oplysning, at Kristian Borch turer frem med et meget rabiat udsagn, selvom han må have lært noget fra Wind2050 projektet. Han må have bemærket, at magtbalancen i projektets deltagerkreds, nemlig mellem statens myndigheder, organisationer, KL og selveste industrien med deres diverse organisationer og “lokalbefolkningen” er svimlende og vanvittig skæv. Kristian Borch er på de mægtiges side.

Vi ønsker, at den gemte viden kommer frem igen, inden vindmølleindustrien når at ødelægge landdistrikternes mennesker og natur. Vindmøllemodstanden i landdistrikterne skal tages meget alvorligt. “Lokalbefolkningen” har fattet, hvor ideologisk forkvaklede de politiske argumenter er.

Når en Kristian Borch får lov til at udtale den slags destruktive udmeldinger, vil vi gerne høre mere om modspillerne fra Kræftens Bekæmpelse og en forklaring på især det første resultat af deres forskningsartikler. Det handler om hjertekar tilfælde og støj fra vindmøller. I artiklen kom det frem – godt skjult i tabellerne, at de naboer, der måtte leve tættest på de største vindmøller, havde større helbredsproblemer (hjertekarsygdomme) end de naboer, der boede langt væk. Det forekommer egentlig alarmerende, men sundhedsministeriet var ikke interesseret i at undersøge sagen nærmere.

De nyeste vindmøller er meget større end dengang, hvor undersøgelsen kun rummede data fra 1982 til og med 2013.
For 10 år siden var Sophie Løhde sundhedsordfører for Venstre og havde en meget kritisk holdning til Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse i vindmøllestøj. Se videoklip.
Regeringen ønsker helt klart ikke at beskytte landdistrikternes familier for vindmøllestøj og den brutale industrialisering af Danmarks natur. Ellers havde Sundhedsministeriet sørget for at starte en helbredsundersøgelse kun med de største vindmøller. Miljøministeriet ville havde gjort en indsats for at undersøge Vindmøllebekendtgørelsens mangler i forhold til mennesker og privilegier til industrien. (Støjgrænser kun ved 2 vindhastigheder, resten er lige meget!)

“Vi skal have knaldet så mange vindmøller op som overhovedet muligt. Det er suverænt den billigste energiform i øjeblikket, og vi har brug for CO2-neutral energi. De skal op på land, de skal op på hav, og de skal op langt ude i havet, siger Kristian Borch.”

Nej tak, det skal vi nemlig ikke!

Jeg håber, at DR kan sætte en eller anden undersøgelse i gang og hjælper med en fair oplysning for landdistrikternes beboeres og naturens skyld.

Venlige hilsner

Greta Gallandy-Jakobsen

Aktiv medlem i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Relaterede indlæg