• onsdag , 24 april 2024

Miljøstyrelsen kan ikke gøre rede for, hvorfor støjisolationsfaktoren for dit hus stiger med store vindmøller..!

Se og hør hele samrådet her…   (udfordring for tilliden til lovgiverne…)

Landsforeningen LNtK overvåger løbende debatten omkring Vindmøllebekendtgørelsen, som skulle beskytte vindmøllenaboerne, men som ikke gør det. Tiden læger ikke alle sår, og politikerne har i uhørt grad fulgt Vindindustriens ønsker og dermed gjort vindmøllenaboer stor fortræd. Det bliver afsløret i dette samråd fra 2013, hvor følgende punkter blev påpeget af tidliger Miljøminister Hans Chr. Schmidt.
Desværre er problemerne de samme i dag og fortjener derfor at blive genfortalt:

 1. Hvorfor kan Miljøstyrelsen og Miljøministeren ikke gøre rede for, at husenes støjisolationsfaktor stiger i takt med at vindmøllerne støjer mere? (Støjisolationsfaktor er dit hus evne til at modstå lavfrekvent støj inde i huset).
 2. Hvorfor må vindmøller støje mere end al anden industri?
 3. Hvorfor gælder støjgrænser kun ved vindhastighederne 6m/sek. og 8m/sek.?
 4. Hvorfor skal usikkerheden i beregningerne kun komme vindmølleindustrien til gode ved at lægge 2 dB til acceptgrænsen for støjen? (det modsatte af forsigtighedsprincippet)
 5. Hvorfor må man ikke ved måling kontrollere om vindmøller overholder støjgrænserne, der kun må fastsættes ved beregning, hvor støjisolationsfaktoren løbende bliver tilpasset for at støjberegningen kommer under 20 dB? Tilpasning af støjisolationsfaktoren bliver nødt til at stige for dit hus, for at beregningen kan tillade de mere støjende kæmpevindmøller.

Ingen af disse spørgsmål kunne Miljøminister Ida Auken svare på, og ingen senere Miljøministre har siden kunne eller  ville svare på disse spørgsmål.

Hans Chr. Schmidt siger, “Det er en ren tilståelsessag”.

Der mangler mod til, at nogen politikere tør gå imod Vindindustriens indflydelse. Derfor må enkelpersoner og lokale borgergrupper fortsat kæmpe for deres områder for at undgå mistrivsel eller sygdom for deres familie.

Landsforeningen LNtK er desværre fortsat nødvendig for at lægge pres på politikere, men også for at gøre danskerne opmærksom på den uredelighed, der har ramt vort demokrati i den politiske proces omkring Vindmøllebekendtgørelsen.

Vil du vide mere…

Støj og Støjbekendtgørelsen

Oversigt over udvikling af støjisolationstallet i 2011 – Udarbejdet af LNtK

 

 

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. PSLarsen
  12. oktober 2023 at 23:05 Svar

  Bondefangertricks
  Vindmllelobbyen har fremlagt en statistik der skulle vise at 93% af nære naboer til landbaserede vindmøller ikke føler sig nævneværdigt generede af vindmøllerne. Hvad har man forventet at naboerne vil svare, hvis de skal gøre sig håb om en dag at kunne sælge deres hus ???

Skriv en kommentar