• torsdag , 20 juni 2024

Broholm vindmølleprojekt – menneskers trivsel skal også betyde noget…

Har Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet sat en ny politisk retning?

– Et synspunkt om det politiske virke i Svendborg Kommune

Af Marianne Vitus, Hasselvænget 10, Lundeborg, april 2021
__________________________________________

I min barndom lærte vi, at der var noget, der hed venstre- og højrefløjen i politik. Vi lærte at sætte en lodret streg, hvor dem på venstre siden var partier med fokus på mennesker, natur og socialisme. Dem på højresiden havde stor fokus på erhverv med en liberalistisk grundsætning. Forvirringen blev lidt stor, når der så var et parti ”Venstre”, der lå på højresiden, men vi lærte, at det var den krølle, der lige skulle huskes som ikke så logisk, set ud fra en venstre og en højrefløj.

I dag er det som om, at kommunens “møgsager”, har skabt en forskydning, hvor både enhedslisten, socialdemokratiet og SF er smuttet over til højre for den lodrette streg. Sidstnævnte udmelder dog nu i vindmøllesagen, at de trods alt vil følge love, såfremt vindmøller går ud over naturens dyreliv……Måske kommunalfuldmagten skal studeres én gang til.

Er S nu et tidligere arbejderparti, der er endt på højresiden med en grundsætning om, at en hver borger er sin egen lykkesmed?

V til gengæld, der gennem årene har stået hårdt på erhvervet, ses at have fået lidt mere opmærksomhed på mennesket, og dets vel og vel, og er måske ligefrem rykket en anelse til venstre? K står ikke tydeligt for mig. Hvad vil de egentlig?

E, SF og S har stået hårdt på, at vindmøller var et nødvendigt onde for at opfylde krav om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, og at de partout skulle opsættes lokalt. Fornyligt blev dette dementeret i et brev fra ministeren. Brevet var belejligt udeladt i TEU’s dagsordenen, men det forlyder, at Dan Jørgensen skriver, at Svendborg ikke skal opfylde nogle bestemte krav om VE. Hvis kommunen ønsker at medvirke skal det dog være i overensstemmelse med borgere og lokalsamfundet. Heraf fremgår ikke, at vejen frem er vindmøller, eller at de skal placeres lokalt. Det er måske på sin plads at orientere om, at krav om 70% reduktion er udskudt med 10 år til 2040, og at der med kendte projekter allerede kalkuleres med en overproduktion af el pr. 2027, jf. Energistyrelsen.

Planklagenævnets nuværende afgørelser gør, at kommunerne bliver bedt om at rette ind og følge loven. Dette ses også i Tåsinges vindmøllesag, hvor Svendborg vil få et hak i afgørelserne.

Socialdemokratiet i Folketinget udbasunerer, at der IKKE skal være landvindmøller, hvilket er helt modsat det lokale S’ holdninger – Hvorfor er de ikke i tråd med landspolitikken, og hvordan kan det være så misforstået af DR, der så må påtage sig, at de har misforstået S?

Med ovennævnte samt tillagt, at det er offentligt kendt (også hos politikerne), at der ved Broholm er et dyreliv, der lovmæssigt skal værnes om, hvorfor er det så, at der politisk forsat indkøbes konsulentrapporter og advokatbistand for at finde smutvej, så der fortsat kan opstilles vindmøller i kommunen?

Det fremgår tydeligt af ca. 360 høringssvar om vindmøllepark ved Broholm, at borgerne HAR set, at loven ikke overholdes på flere felter. Hvorfor er det så, at der her i februar igen er igangsat den sagsbehandlingsmæssige tunge og dyre proces om Broholm-vindmøller, hvilket i øvrigt kun kom til offentlighedens kendskab, fordi nogle borgere havde bedt om aktindsigt?

Et oprør har rejst sig i hele kommunen fra Tåsinge, Skårup, Oure, Gudme til Broholm, til V. Skerninge, Kirkeby og Stenstrup, alle råber op om, at nu må det være nok! – Nu skal der værnes om mennesket, dyrene, naturen samt miljøet frem for at lade sig besnære af investorer og politisk egoisme?

Derfor er det oplagt, at politikerne finde de gamle dyder frem, hvor kerneopgaven løses efter: Ordentlighed, saglig politisk sagsbehandling, at være veloplyst forud for beslutning, at beskytte og varetage borgernes holdninger i kommunen, også dem uden for byen.

Lad os få en kommunalbestyrelse dækkende hele kommunen, en venligsindet bestyrelse, der lover hinanden at samarbejde (og handler efter ord), der kun laver afgørelser på et oplyst grundlag og fralægger sig vennetjenester og principsager, der i sidste ende koster os alle kassen, såvel pengemæssigt som dyr-, natur-, miljø- og menneskeligt.

Mon de tre partier vil melde lidt mere klart ud, hvor på den politiske streg de befinder sig, og hvordan de tænker at kommunen kommer tilbage til de gamle dyder?

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar