• fredag , 2 december 2022

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Lovforslaget udmønter dele af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Lovforslaget gennemfører følgende elementer:

  • Justering af støtten til vindmøller på land
  • Bedre støtte og rammebetingelser for biogas m.v.
  • Ny støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værkerForlængelse af puljen til nye VE-teknologier til elproduktion

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar