• søndag , 21 april 2024

Lovforslag L 182: Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.

Kilma-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard fremsatte d. 2. maj 2012 lovforslag L 182.

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk som led i opfølgningen på dele af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Forslaget vedrører støtte til øget anvendelse af vedvarende energikilder m.v. Forslaget indeholder således elementer om justering af støtten til vindmøller på land, bedre rammebetingelser for biogas m.v., ny støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker og forlængelse af puljen til nye VE-teknologier.

Se lovforslaget og følg sagsforløbet på www.ft.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar