• lørdag , 18 maj 2024

Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening til VE-loven og rammerne for kystnære vindmøller.

Jævnfør Energistyrelsens høringsbrev af 28. november 2012 fremsendes hermed bemærkninger fra Danmarks Vindmølleforening til de foreslåede ændringer i VE-loven om rammerne for kystnære vindmøller.

Vi har tidligere fremsendt bemærkninger til ændringer af værditabs- og
køberetsordning mv.

Generelt
Danmarks Vindmølleforening hilser det velkomment, at der nu opstilles
rammer for udbygning med kystnære vindmøller og at der herunder
indføres særlige incitamenter til lokalt medejerskab.

Derimod vil vi anbefale at værditabsordningen ikke kommer til at gælde for kystnære møller.

Læs hele høringssvaret fra d. 19. december 2012 på www.dkvind.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar