• tirsdag , 28 maj 2024

Debat: Ingen aktindsigt?

Der har været megen omtale af den meget nære forbindelse mellem Bæredygtigt Landbrug og miljøminister Eva Kjer Hansen.

Udkastet til den nye vandmiljøplan indeholder ifølge aktindsigt nærmest samme ordlyd, som det Bæredygtigt Landbrug har forfattet i forbindelse med vandmiljøplanerne. Ministeren blev kaldt i samråd af Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, der mener, at demokratiet kan være i fare, hvis noget sådant kan ske. Men lad mig nu bare minde Kollerup og andre om, at det jo langt fra er første gang, at noget sådant er sket. Vel at mærke uden at nogen har løftet så meget som et øjenbryn. Jeg tænker hermed bl.a. på Miljøministeriets udfærdigelse af loven om lavfrekvent støj fra vindmøller, hvor Vindmølleindustrien og Vindmølleforeningen stort set fik alle deres ønsker indføjet i lovgivningen.

Alvorligst er nok i denne forbindelse, at man udelukkende beregner den lavfrekvente støj fra vindmøllerne.

En måling af den lavfrekvente støj må endelig ikke finde sted. Den kunne jo godtgøre, at møllerne udsender for meget lavfrekvent støj, og det går ikke, vel? Bekymrede borgeres henvendelser blev overhovedet ikke taget i betragtning – og ekspertudtalelser fra bl.a. Aalborg Universitet blev negligeret på det skammeligste.

Men i dette tilfælde har Miljøministeriet og vindmølleaktørerne optrådt meget mere udspekuleret. Man kan nemlig slet ikke få aktindsigt i flere dokumenter, der ligger til grund for lovgivningen omkring lavfrekvent støj fra vindmøller – for der er slet ikke taget referat af flere af de møder, som Vindmølleindustrien og Vindmølleforeningen havde med Miljøministeriet, da lovteksten blev udfærdiget.

Kirsten Nielsen Engestoftevej 64, Sakskøbing

Bragt i JyllandsPosten den 29. februar 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar