• onsdag , 29 maj 2024

Debat: En “syg” industri

De sidste dage har vi kunnet læse om Siemens mange medarbejdere som er blevet syge af giftig og ulovlig kemi benyttet ved fremstillingen af vindmøller. Siemens har godt vidst, at det var ulovligt, men har alligevel forsikret medarbejderne om, at det var ufarligt.

Naboer til store vindmøller fortæller, at de bliver syge af støjen fra vindmøllerne. Industrien forsikrer, at støjen er helt ufarlig, og at naboernes sygdom er indbildning.

Der er op til flere søgsmål i gang mod Vestas’ tidligere ledelse, og der er sager om finansielle ulovligheder og manglende information til børsen. Fællesnævneren for Vestas og Siemens lader til at være manglende etik og moral. Det er på høje tid at vi holder op med at ophøje vindindustrien til noget grønt, godt og nærmest helligt.

Politikere og beslutningstagere mangler viden om vindmøllernes påvirkning af deres omgivelser. Det er et komplekst område at sætte sig ind i, og de får kun ensidig information fra vindindustrien og dens mange støtteorganer. Naboerne, får de at vide, lyver og er utroværdige som ”part” i sagen! De nedgøres som udelukkende ”modstandere af vindmøller”.

Det er på høje tid, at vores beslutningstagere tager naboerne på alvor: at de snakker med dem, måler støjen i deres hjem (i stedet for at industriens interessenter beregner støjen) og undersøger sagerne til bunds. Naboerne må ikke spises af med en registerundersøgelse (dels sponseret af vindindustrien selv), med fokus på hospitalsindlæggelser pga. akutte hjertetilfælde. Det er ikke akutte hjertetilfælde, naboerne frygter. De frygter langtidsvirkninger af at bo tæt på moderne, store vindmøller. Det fortæller undersøgelsen ikke meget om, men industrien vil helt sikkert udnytte den til at påstå, at der ingen problemer er. Det er en skam.

Industrien har enorme økonomiske interesser i en fortsat udbygning med vindmøller. Den har bevist, at den lyver ligesom det passer den. Hvordan kan vores politikere og beslutningstagere bevare deres tillid til industriens forsikringer om, at vindmøller er ufarlige, og afvise naboernes beretninger om store gener og deres beslutninger om at fraflytte deres ejendomme, trods store personlige og økonomiske tab?

Af Tone Brix-Hansen, Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Engvej 6, 4780 Stege

Bragt i JyllandsPosten den 8. maj 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar