• tirsdag , 16 august 2022

Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012.

Danmarks Vindmølleforening er enig i at VE-loven nu tages op til revision,
således at den kan komme til at virke mere hensigtsmæssigt.
Med lovforslaget lægges der op til revision af køberets- og
værditabsordningerne.

Danmarks Vindmølleforening finder, at der i lyset af erfaringerne med de fire
ordninger også er brug for revision af den grønne ordning og
garantiordningen. Vi har tidligere indsendt forslag til Energistyrelsen og
foreslår i dette høringssvar mindre ændringer, der kan nå at blive indarbejdet
i lovforslaget.

Vi har derfor i vores høringssvar herunder forslag vedr. alle fire ordninger.

Læs hele Danmarks Vindmølleforenings høringssvar fra d. 20. oktober 2012 her

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar