• mandag , 3 oktober 2022

Lovforslag L182 vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

(Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.).

Læs hele lovforslaget, som blev vedtaget d. 8. juni 2012 på www.ft.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar