• onsdag , 20 februar 2019

Generel debat

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere

Debat: Kreativ bogføring

Kreativ bogføring er en vigtig disciplin på Christiansborg. Vi så det med vindmøllebekendtgørelsens støjberegninger, der har vist sig at skønne helt forkert. Vi så det med landbrugspakkens kvælstofregnskab, som viste, at jo mere kvælstof man spreder, jo mindre forurener det. ...

Læs mere

Debat: DR som politisk talerør

Debatten verserer om serien “1864” (igen, igen..), om DRs tidligere chef Ingolf Gabolds politiske intentioner, Ole Bornedals kunstneriske frihed og Dansk Folkeparti. Den kunstneriske frihed skal vi værne om, ytringsfriheden med – men kommer vi alle til orde i DR? ...

Læs mere

Et øjebliksbillede af debatten

Endnu et indlæg af Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre, som beklager sig over, at der er modstand  mod vindmøller samtidig som han forsøger at nedgøre modstanden. Læs også kommentarerne til hans indlæg, som give fint udtryk for vindmøllenaboernes synspunkter og deres ...

Læs mere

Pressemeddelelse: Spild af energi

6. april 2015 Vindindustriens lobbysekretariat, Viden Om Vind (VOV), refererer i en ny pressemeddelelse til to meget spinkle undersøgelser vedr. naboskab til vindmøller, som Jysk Analyse har foretaget for VOV: En vedr. hussalg/liggetider og en vedr. gener ved naboskab til ...

Læs mere