• tirsdag , 23 juli 2024

Ikke kategoriseret

Støjproblemer fra vindmøller blev sløret…

Støjproblemer fra vindmøller blev sløret…

Helbredsundersøgelsen er ubrugelig LNtK 20. marts 2024 Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller vil hermed lede opmærksomheden på regeringens politisk motiverede klimapolitik, som handler om at firedoble Danmarks antal af de største vindmøller. Familier i landdistrikterne ser sig konfronteret med voldsomme tiltag ...

Læs mere

Ingen reel beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller

Ingen reel beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller

LNtK har interviewet Liv Martine, der er truet af kæmpevindmøller og den manglende støjbeskyttelse. Vindmøllebekendtgørelsen blev formuleret, så støj-emission fra vindmøller ikke står i vejen for at opstille vindmøller på land i Danmark. Desværre betyder det, at bekendtgørelsen ikke giver ...

Læs mere

Vindmølleområde ved Als Enge er droppet

Vindmølleområde ved Als Enge er droppet

Der kommer hverken kæmpevindmøller på 180 meter eller solceller op i Als Enge. Energianlægget er droppet, det besluttede byrådet torsdag. Torsdag aften stemte byrådet i Mariagerfjord Kommune om den kommuneplan, der gør det muligt at lave et energianlæg med både ...

Læs mere

LNtK afslører endnu en usandhed om vindmøllestøj

LNtK afslører endnu en usandhed om vindmøllestøj

Vindindustriens egen organisation Danmarks Vindmølleforening taler usandt om vindmøllestøj og lovgivningen – det afslører Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller LNtK i dag med denne korte video. Når det er gået så galt i Danmark, med vindmøllenaboer der lider med vindmøllestøj, kan ...

Læs mere

Bør der være grænser for vindmøllestøj?

Bør der være grænser for vindmøllestøj?

I forbindelse med LNtK’s video om Viden om Vind/ Danmarks Vindmølleforening’s fejlinformation til befolkning og politikere om grænser for vindmøllestøj, blev der (ganske vist ikke videnskabelig) stillet et spørgmål i en FB-afstemning, om der bør være støjgrænser for vindmøllestøj. Mange vil ...

Læs mere

Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

SUNHEDSSTYRELSEN Dato 07-03-2018 hib@sst.dk Sagsnr. 1-2410-102/128 Undersøgelsens resultater og konklusion Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sam-menhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, ...

Læs mere

En betændt sagsbehandling

En betændt sagsbehandling

Af Peter Skeel Hjorth I bogen En skjult magt afdækker journalist Peter Skeel Hjorth lag efter lag om trusler, lobbyisme og magtmisbrug fra vindmølleindustrien rettet mod de danske politikere på både lands- og kommunalt niveau samt forskere på landets universiteter. ...

Læs mere

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere