• lørdag , 4 april 2020

De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige

Fra JP-debat
Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige
De seneste tre årtiers klimaforskning har udviklet sig som en global forskningsboble med 4000-5000 forskere og endnu flere i politik-, fly-, hotel- og kongresbranchen.

JENS MORTEN HANSEN, GEOLOG, ADJ. PROFESSOR I NATURFILOSOFI

Før klimaboblen var der højst 200-300 klimaforskere i verden. Denne lille pionergruppe studerer jordklodens naturlige klimaforandringer på basis af de informationer, som i årtusinder er nedfældet i havbunde, moser og indlandsis. De fleste nye klimaforskere kaster sig i stedet over langt kortere tidsserier af vejroplysninger og forlænger de fundne tendenser ukritisk ud i fremtiden. Man medregner ikke velkendte naturlige svingninger. Det gælder bl.a. den nordatlantiske oscillation (NAO, en 56 års svingning i Nordatlantens lufttryk) og den multidekadale atlantiske oscillation (AMO, en 74 års svingning i Atlantens temperatur og Polarhavets isdækning).

Mange forskere (herunder jeg selv) har i talrige afhandlinger vist, at disse og andre naturlige svingninger kan forklare klimaudviklingen, og at der ikke er påvist menneskeskabte klimaforandringer.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar