• torsdag , 20 juni 2024

Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

SUNHEDSSTYRELSEN

Dato 07-03-2018
hib@sst.dk
Sagsnr. 1-2410-102/128

Undersøgelsens resultater og konklusion
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sam-menhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj. Forskerne understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og hen-holdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde.

___________________________________

Ingeniøren

08-03-2018

Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjertesygdom | Ingeniøren

Formand for Landsforeningen Naboer mod Kæmpevindmøller, Henriette Vendelbo, siger i en kommentar til undersøgelsen, at konklusionen af registerundersøgelsen er som forventet:
Hun påpeger, at dette kun er den første af i alt seks artikler, og at den kun går på korttidseffekterne, mens de næste fem artikler undersøger alle langtidseffekterne.
Sundhedsstyrelsen har oversat artiklens hovedkonklusioner, som kan læses i et notat her.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar