• onsdag , 29 maj 2024

Kan dårlig vindmølleøkonomi hjælpe danskerne mod vindmøllestøj..?

LNtK kommentar til JP’s-lederartikel:
Det ser ud til, at vi er nået til et holdningsskift til vindmølleindustriens dominerende rolle om vindmølleopstilling, der ikke tager hensyn til mennesker og samfundsøkonomi.
Det viser den seneste tids udmeldinger fra lokalpolitikere, regeringspartier og Dansk Folkeparti.
Vindmølleprojekter bliver nu indhentet af sund fornuft, og skrinlægges med krav om at tage hensyn til mennesker og natur i de planlagte vindmølleområder.

Mange danskerne og “Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” kan kun opfatte denne artikel fra JP’s leder, som et skridt på vejen til at få revurderet den danske energipolitik. Kravet om opdatering af den lovgivning, der skal beskytte danskerne mod vindmøllestøj presser sig på, så lovgivningen bliver baseret på viden og erfaring og ikke som nu, blot på et administrativt skøn og konstruerede støjberegninger.

JP’s lederartikel markerer, at den nuværende økonomiske støtte til vindenergi er ødelæggende for både teknologiudviklingen og samfundsøkonomien. Hertil kommer de menneskelige omkostninger omkring helbred og trivsel, for alle de danskere der ufrivilligt skal leve med kæmpevindmøller helt tæt på deres hjem.

__________________________________________________________________________________________________________________

JP Leder

Endelig vælger regeringen og DF den liberale vej

Danskerne skal ikke have den bedste vedvarende energiteknologi til den laveste – og helst støttefri – pris udviklet i fri konkurrence på markedsøkonomiske vilkår.
Nej, danskerne skal have tvangstøttede vindmøller i titusindvis.

Omstillingen fra afhængighed af fossile brændsler er en proces, hvor det officielle Danmark især i internationale fora gerne vil bryste sig af at være et foregangsland.

Det grønne image glorificeres, men vi leder i de højstemte taler forgæves efter oplysninger om, at Danmark har de højeste elpriser i EU. I forvejen må danskerne tåle verdens højeste skattetryk, og det er ensbetydende med, at den reelle pris på elektricitet, når indkomsten til at betale den medregnes, ubetinget er verdens højeste. I mange år har befolkningen tålt denne fremfærd, da man har stolet på løfterne om, at de store initialinvesteringer i vedvarende energi, læs: vindmøller, ville komme mangefold hjem igen, da vedvarende energi på langt sigt ville kunne konkurrere på lige fod med andre energikilder og dermed hverken ville have behov for direkte eller indirekte statsstøtte.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar