• tirsdag , 23 juli 2024

Store møller giver mere lavfrekvent støj end små

(Genopslået) September 2017: Dette blev allerede fastslået i 2011, men mange politikere har fået fortalt det modsatte.

 

“Fra Aalborg Universitet, Sektor for Akustik, har Professor Henrik Møller og Adjunkt Christian Sejer Pedersen lavet en rapport om emnet, lavfrekvent støj fra vindmøller, udsendt den 11. juni 2010.

Denne rapport skulle udarbejdes sammen med Delta, som er et konsulentfirma og officiel akustiklaboratorium for Miljøstyrelsen.

Delta skulle måle og optage støj fra store vindmøller, og Aalborg Universitet skulle lave lytteforsøgene i laboratoriet, og sammenligne disse målinger med mere kendte støjkilder, fra f. eks. trafikstøj. Undersøgelsen skulle dække hele frekvensspektret af støj, men lægge vægt på lavfrekvent støj og infralyd. De skulle udnytte universitets engagement gennem årtier indenfor denne forskning. Aalborg Universitet måtte forlade projektet, inden lytteforsøgene kunne gennemføres. Delta var ikke i stand til at levere de nødvendige data, eller som det beskrives, var uvillige til det. Universitetet kunne heller ikke få adgang til alle optagelserne, hvorfor lytteforsøgene ikke blev gennemført. Universitetet har derfor i rapporten begrænset sig til analyser og at diskutere de fysiske målinger.

Konklusionen er klar.
– Store møller giver mere lavfrekvent støj end små møller. Selv med samme effekt (MW).
– Den lavfrekvente støj breder sig længere ud end antaget først, og de store møllers støj dækker et større område med lavfrekvent støj end de små møller.
Samtidig stiger støjforureningen proportionalt med møllernes elektriske effekt.
– Målinger viser også, at forskellige møller af samme type fra samme fabrikant, giver forskellige støjmønstre. Derfor anbefales det at øge sikkerhedsmargin til beboelse.

Alle disse forhold er desværre ikke med i det papir Miljøstyrelsen anbefaler kommunerne at anvende, når der ansøges om opsætning af møller.”

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar