• fredag , 14 juni 2024

79 vindmøllenaboer fortæller om livet ved møllerne – ny undersøgelse fra LNtK

Vindmøllekapløbet på land fortsætter…

Tusindevis af danske vindmøllenaboer har en stemme der skal høres.

Derfor har Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, LNtK i 2018 gennemført en omfattende spørgeundersøgelse hos vindmøllenaboer. 79 vindmøllenaboer beskriver deres oplevelser som vindmøllenabo.  Beretningerne viser, at den nuværende lovgivning om afstand til vindmøller ikke giver tilstrækkelig beskyttelse og der er et akut behov for at vore politikere griber ind.

Spørgeundersøgelsen blev gennemført i perioden juni-august 2018.

254 unikke modtagere af spørgeskemaet har åbnet spørgeskemaet og 94 har indsendt svarene. (Respondentprocent er 37%, hvilket er tilfredsstillende)

 

Opsummering fra LNtK undersøgelsen, når man spørger vindmøllenaboerne:

 • 85% af vindmøllenaboerne er generet af vindmøllestøj i dagtimerne i forskellige grader,
  heraf 31% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 59% af vindmøllenaboerne får deres nattesøvn påvirket negativt af vindmøllestøjen,
  heraf 22% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 56% føler at helbredet er blevet ændret negativt efter vindmøllerne er stillet op,
  heraf 25% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 72% føler at vindmøllerne har påvirket families trivsel,
  heraf 17% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.

Kontakt LNtK, hvis du vil vide mere om undersøgelsen.

Undersøgelsen peger på følgende 3 forhold, der afgør sværhedsgraden af naboernes problemer med vindmøllerne:

 • Afstand til vindmøllerne
 • Vindmøllernes størrelse (højde og kapacitet MW)
 • Antal af vindmøller i klyngen.

Disse forhold er derfor afgørende ved revision af den lovbestemte mindste sikkerhedsafstand mellem beboelse og vindmøller for at reducerer generne. I det efterfølgende beskriver 79 vindmøllenaboer hvordan de oplever at bo nær ved vindmøller. Beretningerne appellerer til, at der hurtig gribes ind med stop for landvindmøller i beboede områder.

Spørgsmål fra undersøgelsen:

Beskriv med dine egne ord, hvorledes naboskabet til vindmøller påvirker dig?

– et udsnit af besvarelserne…

 • Møllerne står faktisk ca. 10 km herfra! Havde aldrig i livet forestillet mig, at støj fra møller “rejser” så langt. Jeg ved, at der er en del andre i området, som er plaget, men folk vil ikke stå frem. Man er bange for ikke at kunne sælge sin bolig, hvis det skulle blive aktuelt.
 • Det er blevet hverdag, som det første tjekker vi vindretningen, da den er meget afgørende for, hvor meget støjen generer. At støjen kan mærkes i kroppen, som en konstant “brummen”    og det ikke hjælper at f.eks. tænde radioen. At, der især om formiddagen, er lysshow i vores stue, de dage solen skinner. Boligen er usælgelig og støjen er en konstant gene.
 • Det er rigtig træls man stort set kan høre møllerne dagligt. Og at tagvinduerne skal være lukket mod den side som møllerne står på for ikke at kunne høre dem i sin seng.
 • Den evige kamp. En kamp der ikke rigtig vil tage nogen ende. En trættende kamp. En kamp for at for dem af landjorden og ud på havet
 • Politikerne lovede at ville støjmåle ved vores bolig, det vil de pludselig ikke og mener at beregningerne er mere sikre.
 • Det har i lokalsamfundet ødelagt det gode naboskab. Der er nu “dem der er for vindmøller og får penge ud af det” og “dem der kun har generne af vindmøllerne”. Vi har dog besluttet, at vindmøllerne ikke skal ødelægge vores tilværelse, og derfor har vi søgt og fået tilladelse til at plante skov omkring og nær vores ejendom, således at vi “lukker os selv inde”. Ud over det, så undlader vi blot at bruge tid på det, og lade det påvirke vores dagligdag negativt.
 • Jeg og min kone måtte flytte væk. Jeg selv blev indlagt på hjerteafdeling og fik den beske at hvis ikke jeg flyttede væk, ville jeg dø.
 • Det er ikke de gamle møller der reelt er et problem. Det er, at de lokale politikkere ønsker nye sat op på 125 meter, selv om det er blevet stoppet en gang med hjælp fra Aalborg Stift. Desværre har vindmølleopstiller (Wind Estate) forhandlet direkte med Stiftet, så nu skal vi til det igen. Denne gang med møller på 125 m, men med en større roter end dem på 150 m.
 • Den lavfrekvente støj er meget svag og det er som regel kun mig, som kan høre den. Jeg har lært at tænde for radioen, når støjen er der om dagen og sover om natten, da jeg afspiller lyden fra havets bølger på en cd-afspiller.
 • Det påvirker mig negativt, at mine medborgere, der bor tættere på møllerne, bliver taget som gidsler i deres hjem. Og det påvirker mig i høj grad, at lokalområdet degraderes til industriområde med affolkning/ afvikling til følge. Vel og mærke uden ordentlig kompensation. Eller nye tiltag for området, der kunne modvirke effekten positivt.
 • Vi har en gammel mølle stående p.t. Der ligger p.t. planer om 3-4- nye møller til vurdering hos planklagenævnet. Jeg er meget modstander af opstilling af møller så tæt på boliger uden en dybdegående helbredsundersøgelse og fuld kompensation for værditab.
 • Jeg mener ikke at møllerne skal stå på land, da de både skæmmer og genere menneskerne i stort omfang.
 • De har nedsat huspriserne med 60 % så de er umulige at sælge.
 • Det føles som et overgreb på mig og min familie, vores ejendomsret er blevet krænket.
 • Vindmøllerne har gjort at jeg måtte afhænde min virksomhed. Dels pga min kassekredit havde sikkerhed i friværdien i mit hus. Og dels, at jeg ikke længere kan arbejde de timer, som min virksomhed krævede. Jeg er i dag tilkendt fleksjob på 2 timer PR UGE.
 • Vindmøllerne ødelægger vores flotte natur. Grøn energi er ok, men skal ikke opføres i nærheden af beboelse eller andre steder, hvor folk holder af at opholde sig.
 • Ødelægger det visuelle miljø da møllerne er stillet op i et landskab, hvor der oprindeligt ikke måtte opstilles vindmøller og andre tekniske anlæg pga områdets landskabsmæssige kvaliteter. Ødelægger til dels brug af haven pga støj og på stille dage med østvendt vind er støjen i haven utålelig.
 • Den evindelige “rumlen” når man opholder sig udenfor er selvfølgelig generende. Vi kan heldigvis ikke høre dem indendørs.
 • Ubehag med trykken i brystet, uroligt søvn, tinnitus, svimmelhed, træthed, irritabilitet og afmagt. Enorm frustration over hele situationen inkl. det dårlige miljø i nabolaget og i vores lille samfund samt AB af gode naboer.
Hent alle 79 besvarelserne her…


“Det danske folkestyre kan ikke være dette bekendt”

Hilsen LNtK

 

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Teddy pedersen
  2. oktober 2019 at 17:43 Svar

  Før havde jeg dejlig havudsigt og natur, nu har jeg 6 store hvide skorstene med vinger, det kalder jeg industri, på landbrugsjord, hvor er NATURSTYRELSEN? Man taler om at plante flere træer, i stedet opsætter man flere vindmøller, det handler åbenbart kun om penge,penge,penge.store vindmøller høre til på havet.

Skriv en kommentar