• søndag , 21 april 2024

Debat: Kreativ bogføring

Kreativ bogføring er en vigtig disciplin på Christiansborg.

Vi så det med vindmøllebekendtgørelsens støjberegninger, der har vist sig at skønne helt forkert. Vi så det med landbrugspakkens kvælstofregnskab, som viste, at jo mere kvælstof man spreder, jo mindre forurener det. Vi så, at beregningerne viste, at Danmark ikke kunne nå den forkætrede CO2-sænkning på 40 procent, men kun 37. Det bragte oppositionen, inklusiv Konservative, på barrikaderne.

EU’s klimakommissær, FN’s klimapanel, ja selv paven skosede vores energiminister. Men vupti, pludselig viste Energiministeriets beregninger, at de 40 pct. allerede var nået.

Nu har EU gennem tre år fundet, at støtten til den nationale vedvarende energi er i strid med EU-traktaten, da det drejer sig om en statslig støtte kun af nationale leverandører, finansieret af statslige midler, kaldet PSO. Fjernelse af denne afgift passede Venstre, idet den er en stor produktionsomkostning.

Hvis ikke problemet er løst inden 200 dage, er der risiko for, at omkring 20 milliarder støttekroner skal tilbagebetales. Først fandt energiministeren, at støtten skulle finansieres via skatten, men det ville resten af Folketinget ikke. Og sandelig, om ikke ministerierne nu har fundet, at dersom man fjerner PSO’en, finansierer energistøtten sig selv. Halvdelen gennem adfærdsændring, dvs. øget elforbrug, resten ved at skære i erhvervsstøtten.

Herved opnår man flere fordele. Industrien lettes ved at fjerne erhvervsstøtten, klimaforandringerne modgås ved at bruge mere energi, vindmølleejerne kan beholde fire års ulovlig støtte, og milliardstøtten til vindmøller og solceller kræver i fremtiden ikke længere nogen finansiering, hvilket må glæde hver en borger og EU-kommissionen.

Når produktionen af mørkelygter går på børsen, må det blive en bragende succes.

Af Peter Prinds, Koldingvej 201, 6070 Christiansfeld

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 26. juni 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar