• torsdag , 20 juni 2024

MST: Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation

Miljøstyrelsen skriver:

“Målinger af 16 danske boligers lydisolation fordobler datagrundlaget for fastsættelsen af værdien for lydisolation i forhold til lavfrekvent støj fra vindmøller.

Vindmøllebekendtgørelsens værdier for danske boligers lydisolation over for lavfrekvent støj har været genstand for debat. Der har derfor været et politisk ønske om at udvide det datagrundlag, der ligger til grund for vindmøllebekendtgørelsens værdier for lydisolation.
SWECO har med rapporten udvidet grundlaget for Miljøstyrelsen med målinger på 16 huse i i alt 24 rum, således at det samlede datagrundlag nu næsten er fordoblet. Rapportens resultater vil indgå i Miljøstyrelsens generelle vidensopbygning i relation til støj fra vindmøller.”

I rapporten kan vi læse, at de nye målinger er foretaget ved at benytte den samme metode som for de tidligere målinger, hvor man fx nøjes med at stille en højtaler udenfor og måle støjen inde i huset. Resultatet af de nye målinger er således i tråd med de gamle.
AAUs akustikere har kritiseret metoden på flere punkter.

Vi kan kun håbe, at Miljøstyrelsen informerer vores beslutningstagere om, at dette resultat er af minimal relevans for debatten omkring det isolationstal som benyttes i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Det som for alvor er genstand for debat er, at man (politisk) har valgt at benytte et støjisolationstal som er sat så meget højere end værdierne for målingerne tilsiger, at kun 67% af naboernes huse er beskyttede. Det udvidede datagrundlag retfærdiggør således intet, men bekræfter blot, at det isolationstal som benyttes i bekendtgørelsen er alt for højt sat. Det (politisk) valgte isolationstal må ændres, så det beskytter de sædvanlige 90% af naboerne til støjkilden, og ikke kun 67%.

I kan læse mere her: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/jun/udvidet-datagrundlag-for-danske-boligers-lydisolation/

Tone Brix-Hansen, Formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar