• lørdag , 18 maj 2024

VVM og indsigelser

Debat: Landskabstrylleri

I vindmøllesager rundt om i landet fremtryller PlanEnergi for landets kommuner VVM-redegørelser/ miljørapporter, der på forunderlig vis beviser, der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning af naturen og mennesker ved opstilling af enorme vindmøller højere end Keopspyramiden og med en ...

Læs mere

Energinet.dk skal lave forundersøgelser til kystnære møller

Energinet.dk får til opgave at lave forundersøgelserne til kommende kystnære vindmøller. Det har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet meddelt. Det betyder, at Energinet.dk skal vurdere virkningerne på miljøet (VVM), lave geofysiske undersøgelser, bl.a. påvirkningerne af marinearkæologiske forhold, tilvejebringe oplysninger om vind, ...

Læs mere