• lørdag , 27 november 2021

Brønderslev: VVM-tilladelse til opførelse af 4 vindmøller ved Ø. Linderup

Brønderslev Kommune har på baggrund af Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 32-T-17.01 “Vindmøller ved Ø. Linderup” meddelt VVM-tilladelse til opførelse af fire vindmøller på matr. nre. 2a og 1m begge Stubdrup By, Ø. Brønderslev samt 1a Ø. Linderup By, Ø. Linderup.

Se afgørelsen og klagevejledningen på www.broenderslev.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar