• søndag , 21 april 2024

LNtK: Kæmpe vindbluf

For cirka et år siden udtalte Energiminister Rasmus Helveg Pedersen stolt, at hele 40% af det danske elforbrug kom fra vindkraft i første halvår 2014.  Hvert år deklarerer Energinet.dk, hvor den strøm vi forbruger kommer fra. For 2014 viser det sig, at kun 8 % af vores strøm kom fra sol, vind og vand. Altså langt fra de 40% energiministeren angiver. Andelen af el fra naturgas, som kun udleder halv så meget CO2 som kul, faldt til 13%. Samtidig udgjorde el fra kul/brunkul 51% af vores forbrug, og den helt store vinder var el fra atomkraft, som i 2014 udgjorde hele 23% af danskernes elforbrug (op fra 1% i 2010)!  Vi betaler altså det hvide ud af øjnene – verdens højeste elpris – for at støtte grøn energi og for at være et ”foregangsland”, men det vi får serveret i vores stikkontakter, er el fra forhadt atomkraft og beskidt brunkul.

Ministeren må – bevidst eller ubevidst – have forvekslet vindmøllernes bidrag til den danske el-produktion med deres bidrag til el-forbruget.  To ganske forskellige ting, siden vindmøllerne producerer el i klumper, som vi ikke kan nå at forbruge, når den produceres. Ministeren har også et forklaringsproblem vedr. fornuften i at lukke vores traditionelle kraftværker ned.  Som ”foregangsland” er det vigtigt for ministeren at vise, at opstillede vindmøller betyder lukkede kraftværker. Men dette er åbenbart ikke andet en ren symbolpolitik.  For sandheden er jo, at vi nu er tvunget til at importere al den el, som vi ikke længere selv kan producere, og så er det, at vi ender med 23% atomkraft og 51% kul/brunkul.

Hvad er fornuften i at blive ved med at opstille vindmøller, så længe vi åbenbart slet ikke kan udnytte den el, disse producerer?  Ej at forglemme, at de ødelægger naturen og naboernes livskvalitet.

Jeg ser frem til at høre ministerens (bort)forklaring på denne meget lidt grønne, danske el-forsyning, og det skrækeksempel, vi sætter som ”foregangsland”.

Af Tone Brix-Hansen,  Civiløkonom og formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller,  Engvej 6, 4780 Stege

Bragt i Børsen 15/6 2015

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Bent Grgersen
  16. oktober 2015 at 18:13 Svar

  Hvor har Tone Brix-Hansen sin påstand om at 8% af det danske elforbrug blev dækket af el fra vindmøller o.a.ve-energikilder i første halvdel af 2014?

  Jeg har på linket:

  http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Om%20os/Halv%C3%A5rsrapport%202014%20-%20Godkendt%20p%C3%A5%20BM%20den%2027%20%20aug%20%202014.pdf

  fundet 41,2% fra vind alene.

Skriv en kommentar