• mandag , 20 marts 2023

Debat: Stop nu vindmølleindustrien

Nedenstående er et indlæg i debatten om kystnære møller, men der er mange paralleller til udbygningen med vindmøller på land.  Og opfordringen fra LNtK til ministeren er den samme!

Stop nu vindmølleindustrien

Af Villum Christensen folketingsmedlem (LA) klima- og energiordfører

Som deltager i Kalundborg-hallen onsdag aften om Sejerø-møllerne fik man da helt sikkerhed for, at det er vindindustrien som i en symbiose med energi- og miljøministerierne svinger taktstokken over borgerne.

For det første viser det sig, at selv om næsten hele debatten om VVM-undersøgelsen handlede om den visuelle massakre, så kunne en embedsmand berette for den måbende forsamling, at der ikke var lovmæssig mulighed for at lægge visuelle bekymringer til grund for et afslag til projektet. Hvorfor i al verden skal man så lave alle disse visuelle beregninger og bruge hundredvis af timer på diskussioner om, hvorvidt man kan stole på tegningerne eller ej, og på hvorvidt analyserne og modelberegningerne er retvisende?

For det andet er det ikke muligt for hverken minister, Folketing eller byråd at stoppe et åben-dør-projekt (Jammerland), hvis Energistyrelsen siger »go« til vennerne i vindindustrien. Embedsmænd og kun embedsmænd skal vurdere miljøeffekterne. Stopper man et projekt, vanker der erstatningskrav til staten, hvis man fortryder eksempelvis efter borgeroprør. Også selv om der forudsættes lokal opbakning i lovgivningen, men dette hensyn har i realiteten ingen gyldighed. Kun fugle eller ænder kan rede de sagesløse borgere.

For det tredje er det gennem et utal af samråd i miljøudvalget godtgjort, at det reelt er vindmølleindustrien, der skriver støjbekendtgørelsen og fastsætter støjkravene for vindmøllerne. Krav, der løbende bliver lempet på industriens foranledning efterhånden som møllerne bliver større og støjen kraftigere. Hvor svært kan det være. De sikre tabere er borgerne, der nu betaler 7-8 mia i PSO-afgifter hver år og i tilgift får ødelagt deres naturoplevelser og potentielt deres ejendomsværdier. Vinderne er industrien og den grønne mafi a sammen med alle de tossegrønne politikere, der løber rundt og taler om bæredygtighed og en bedre verden.

En vindmølle i Danmark sparer i øvrigt ikke et eneste gram CO2, og al verdens sol og vind udgør 0,5 pct. af verdens energiforbrug. Glædeligt, at vi har fået en minister, der tør træde på bremsen. Håber han træder hårdt nok på lørdag, når jammeren helt berettiget bryder ud. Vi må statuere, at nok er nok.

Bragt i Sjællandske 5/9 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar