• onsdag , 29 maj 2024

Markant flere er stærk generet end Miljøstyrelsen forventer

AF: ANDERS TORNØE JOHNSEN, FARUMGÅRDS ALLE 20, FARUM
OPVOKSET I PÅBØL. SØN OG VEN TIL NABOER VED PÅBØL/HEJMDAL
Publiceret 13. juni 2017
Læserbrev.

Læserbrev: Undersøgelse fra Viden om Vind om genepåvirkninger fra vindmøller viser, at der er markant flere mennesker, der er stærkt generede af vindmøllestøj end de 11 procent, Miljøstyrelsen forventer. Ydermere forekommer generne ved støjniveauer, der er betydeligt lavere end de fastsatte grænseværdier.

Jens Peter Hansen, Danmarks Vindmølleforening, oplyser i sit læserbrev fra 30/5 2017, at Miljøstyrelsen generelt fastsætter støjgrænser i Danmark således, at det må forventes at 10-15 procent (de mest støjfølsomme) vil være stærkt generede.

Miljøstyrelsen er dog mere præcise omkring vindmøllestøj og skriver at: “graden af oplevet støjgene stiger med øgende støjniveau, og en støjpåvirkning på 44 dB, der svarer til den danske støjgrænse for enkeltboliger i det åbne land, må forventes at opleves som stærkt generende af 11 procent af dem, der udsættes for den”.

Viden om Vinds undersøgelse af genepåvirkninger for vindmøllenaboer viser, at 17 procent af naboerne indenfor 1000 meter af de opsatte vindmøller er stærkt generede. Den gennemsnitlige afstand fra ejendom til vindmølle i undersøgelsen er 798 meter. Ved denne afstand er støjniveauet betydeligt under den grænseværdi, Miljøstyrelsen har sat på 44dB. Tallene peger i retning af et niveau, hvor hver fjerde er stærkt generet ved grænseværdien på 44 dB. Altså over dobbelt så mange som forventet.

Jens Peter Hansen påstår, at der ikke er store genevirkninger for naboer til vindmøller. Det ser der ikke ud til at være belæg for. Tværtimod. Jeg vil gerne se den undersøgelse der danner grundlag for den påstand.

Og med tanke på, at Miljøstyrelsen udformer støjgrænser, så de vurderes at være miljø- og sundhedsmæssigt acceptable, bør alarmklokkerne så ikke ringe hos os alle?

Konklusionen må være utvetydig: De nuværende retningslinjer for opstilling af vindmøller lever ikke op til Miljøstyrelsens forventninger og bør revideres hurtigst muligt.

Befolkning, interesseorganisationer, lokal- og landspolitikere bør kræve af Miljøstyrelsen, at de får undersøgt genevirkningerne fra vindmøllestøj til bunds. Det gælder typer af lidelser, søvnforstyrrelser, afstande til vindmøller og decibelniveauer. Hvordan skal vi ellers tage diskussionerne på et oplyst grundlag?

Læs artiklen her

RingkøbingSkjern
Dagbladet

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar