• onsdag , 29 maj 2024

Hvorfor opstille 13 mega-landmøller i Vordingborg Kommune?

Man tror næppe, det er sandt; hvem vejleder kommunalpolitikere i energispørgsmål? Man fristes til at gætte på vindmølleindustrien og de møllekonsortier, der tjener mest på at sætte møller op på land, skønt mega-møllerne er konstrueret og beregnet til havet.

Møller på land er billigere – især, hvis man ser bort for naboejendommenes værditab, erstatningskrav fra støjplagede naboer og tabet af natur- og landskabsværdier. Havmøller er dyrere, men de producerer også mere el – og mest væsentligt: Havmøllerne producerer over længere tidsforløb, så de dækker længere produktionsperioder.

Relativt enkelte kalkulationer baseret på Energistyrelsens 2015-rapport viser, at havmøllerne producerer det dobbelte af landmøller, også når man fraregner de små og gamle landmøller. Varigheden af el-produktion fra møller kan bedst beregnes ud fra landsdækkende timedata for el-produktion. Hold fast! Havmøller producerer 50% eller mere af deres maksimale effekt HALVDELEN af årets timer, mens landmøllerne producerer 50% eller mere af deres maksimale effekt en FEMTEDEL af tiden. Som at have kunder i butikken halvdelen af tiden mod kun kunder en femtedel af tiden. Derfor er landmøllerne dømt til at tabe overfor havmøllerne i det lange løb, trods forskellen i etableringsomkostninger.

Landvindmøller tjener mest (eller taber mindst), når de står vindudsatte – derfor er lokaliteter i Køng Mose og Barmose særligt dårlige. Objektiv hjælp fås fra RISØs vindatlas (findes på nettet), hvoraf det fremgår, at disse ”indlandslokaliteter” ligger i de næst-laveste vindklasser. Placeringer som i ringe vindforhold kun overgås af det centrale Sydsjælland, hvor netop Næstved og Fakse Kommune har anbefalet mølleopstillinger.

Mere konstruktivt er det at genfinde mølleplanerne fra det hedengangne Storstrøms Amt. Her anbefaler man at undgå mølleopstillinger i: Naturbeskyttede områder, større uforstyrrede landskaber og fredede områder. Dengang omhandlede det 65 m høje møller på 500 kW. Større vindmølleanlæg blev henvist til industriområdet på Masnedø. Man kunne ganske enkelt ikke forestille sig at opstille skæmmende kæmpemøller på 150 m i det åbne, sydsjællandske landskab.

Ret beset, er de landskabelige værdier, det eneste rigtige aktiv Vordingborg Kommune har at tilbyde, hvis man vil beholde ressourcestærke beboere og samtidig ønsker tilflytning, økonomisk udvikling og turisme. Lad være med at ødelægge dette aktiv!

Vindmøllerne ud på havet! ”der blæser det mere”.

Mads F. Hovmand, Seniorforsker Københavns Universitet

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar