• søndag , 21 april 2024

Fiflerier ved måling af støj fra vindmøller

Fiflerier ved måling af støj fra vindmøller

Jan Hylleberg, administrerende direktør i Vindmølleindustrien og en af hovedkræfterne bag den uhæmmede udbredelse af havvindmøller på land – til stor gene for naboerne -, prøver med sine skriverier at mislede skeptiske politikere, som tager borgernes bekymringer seriøst og betakker sig for at ødelægge deres kommune med disse støjende og voldsomme krabater.

Fakta er, at det er såre nemt at sørge for, at støjmålingerne holder sig indenfor grænserne. De moderne vindmøller er elektronisk styrede og kan køre efter forskellige programmer. Det er nyttigt, for tit ved man allerede på planlægningsstadiet, at det vil være nødvendigt at drosle møllerne ned for overhovedet at kunne overholde støjgrænserne.

Når møllerne så er opstillede, må kommunerne allernådigst en gang om året bede om en støjmåling, som vindmølleejeren selv står for uden nogen form for kontrol udefra. Man kan så lige inden målingen skifte program til støjsvag drift, få foretaget måling af kildestøjen, og de efterfølgende beregninger vil da vise, at alt er i skønneste orden. Når målingerne er overstået, skifter man igen over til det program, der sørger for den største produktion.

Det der skal til er, at vindmøllebekendtgørelsen revideres, så det bliver muligt at lave uanmeldte støjmålinger i og ved folks boliger på samme vis, som man gør med industrivirksomheder. Vindmølleindustriens påstand om, at det ikke kan lade sig gøre p.g.a. baggrundsstøj eller lignende, er det rene vrøvl.

Kom nu i gang, politikere, det er på høje tid at tage hensyn til de mennesker, der skal være naboer til disse kæmper. Miljøminister Eva Kjær Hansen, tag en snak med din partifælle i Venstre, transportminister Hans Chr. Schmidt – han ved dette er alvor: Naboernes rettigheder er ikke eksisterende, som landet ligger i dag.

Willem van Hees

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar