• lørdag , 18 maj 2024

LNtK opfordrer til anstændighed

01-LNtK-259x186Vi læser om Volkswagens fusk med software, som viser, at deres dieselbiler forurener langt mindre, end de i virkeligheden gør. Det er umuligt for mig ikke at drage parallellen til vindmøller. De støjer næsten slet ikke, får vi at vide. Findes der mon en programvare i vindmøllerne, som maskerer det rigtige støjudslip i testsituationen?

Ja, det gør der på sin vis. Denne programvare er dog ikke hemmelig, men udover industrien er de færreste opmærksomme på den. Moderne vindmøller styres elektronisk, og for at citere Siemens’ beskrivelse af deres »intelligent kontrollerede støjudslip« så kan »vindmøllen ændre indstilling fra normal drift til støjreduceret drift afhængig af ugedag, tid på dagen, vindhastighed eller vindretning«.

Loven er formuleret, så støjgrænserne kun gælder ved vindhastigheder på seks og otte meter i sekundet. Støjreduceret drift betyder lavere produktion og lavere indtjening og er ikke attraktiv. Så er det jo smart, at vindmøllerne kan indstilles til at køre støjreduceret kun ved seks og otte meter i sekundet og køre støjfrit ved alle andre vindhastigheder.

Kontrol af møllens støjudslip er pålagt mølleejer selv – den mølleejer, der kan ændre møllens indstilling ved nogle klik på en iphone. I dag kan vindmøller opstilles tæt på naboer uden risiko for, at disse kan vinde en klagesag over vindmøllerne. Det er hævet over enhver tvivl, at Miljøstyrelsen er 100 procent indforstået med dette. Er vores politikere også det? Vi opfordrer vores politikere til anstændighed og til at kræve en ny støjbekendtgørelse, som yder naboerne reel beskyttelse.

Af Tone Brix-Hansen, formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Engvej 6, Stege

Bragt i amtsavisen.dk 5/10 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar