• søndag , 4 juni 2023

Debat: Naboer får nattesøvnen forstyrret

Det er forstemmende at se forslaget fra en radikal byrådskandidat i Sønderborg lydende på, at ”Sønderborg Kommune opsætter to Vestas V164, 8MW møller, fordi kommunen skal installere 15 MW ekstra på land inden 2020”.

Forstemmende, fordi når det handler om CO2 udledning, fortjener debatten et minimum af seriøsitet. I energiforliget indgår opsætning af ekstra 500 MW på land. I dag er der allerede 577MW i overskud. Derfor skal kommunen ikke noget som helst før 2020. Udbygning af landvind støder på borgermodstand, der grunder i en bekendtgørelse, der ikke angiver grænser for, hvor megen vindmøllestøj, der må opleves eller måles ved naboerne. Man kan ganske enkelt ikke finde plads til møllerne.

Opsætning af nævnte vindmøller på 220 meters højde vil kræve 50 % mere plads end de møller, byrådskandidaten sammenligner dem med, og er i øvrigt en umulighed, idet kommunen kun må planlægge for møller op til 150 meter.

Når en radikal byrådskandidat bosiddende i Sønderborg by hævder, at vindmøllestøjen ikke overdøver vindens susen i græsset, er det en hån mod de mennesker, der har måttet forlade deres boliger, haft foretræde for folketingsudvalg og ved arbejdsmedicinske institutter fået kædet deres sygdomme sammen med vindmøllestøjen. Støjen betyder, at 1/3 af naboer bosiddende på støjgrænserne lider under forstyrret nattesøvn. Videnskab og erfaring viser, at forstyrret nattesøvn i tilstrækkelig lang tid påvirker helbredet.

G7 landene er enedes om at rykke målet for en fossilfri verden fra år 2050 til år 2100! EU har erklæret, at den danske vindmøllestøtte er uforenelig med EU-traktaten, hvorfor finansieringen at denne støtte fra 2016/2017 er ukendt.

I de seneste fem år har vi investeret omkring 18 milliarder i ”den grønne omstilling”. Ifølge statistik fra Energinet kommer 23 % af vores strøm fra atomkraft. Andelen af vedvarende energi er halveret i forhold til 2010. Endelig ses at andelen af fossile brændsler er stort set uændret.

Hvis vi vil stoppe menneskeskabte klimaforandringer, må vi, i stedet for at diskutere berettigelsen i en forældet energiform, der kun kan klare sig med en ulovlig støtte, og som har vist sig ikke at du, investere alle midler i arbejdet med at frembringe en energikilde, der kan gavne i arbejdet med at få omverdenen til at kæmpe mod samme mål, ikke om 85 år, men mens vi lever.

Af Karsten Drøjdal, næstformand i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Årre.

Bragt i JydskeVestkysten den 19/8 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar