• onsdag , 12 december 2018

Naboernes egne historier

Tåsinge
Foto fra Tåsinge

Naboernes egne historier

Denne side har vi dedikeret til naboernes egne historier, tanker og refleksjoner.  Mange af historierne er, via dokumentation af korrespondance med myndighederne og af aktindsigter, med til at afdække vindmøllelovgivningens store mangler og store favorisering af vindmølleopstillers interesser.  Ansatte i kommunernes administration såvel som folkevalgte politikere kan have gavn af at læse om sager fra andre kommuner, hvor det tydeligt fremgår hvor magtesløs en kommune er som kontrolmyndighed når der opstår problemer med møllerne, simpelthen pga. den måde, loven er formuleret på.

Blandt historierne er mange vidnesbyrd om naboernes oplevelser med gener fra vindmøllerne, men også historier om deres kampe for at få en retfærdig værditabserstatning, om vrede og frustrationer over opstilleres “bestikkelser” af naboer og foreninger i lokalsamfundet, om vemod over tab af naturværdier, osv.

Historierne bliver lagt på efterhånden som vi modtager dem.  Er du nabo, er du meget velkommen til at skrive til os på info@stilhed.eu.

Brian Bugge Havndal. Et halvt år med hule drøn

Besøg hos Edith og Hans i Varde

Østerild: En nabos vidnesbyrd

Helbredsgener, manglende kommunalt tilsyn og støjmåling som viser store overskridelser

Fra en mølleramt nabo

Mink som forsøgsdyr

Vindmøllerne forpestede hans liv

Lammefjorden: Store nabogener, en virksomhedsejer som umuligt kan leve op til sit arbejdsgiveransvar, og en kommunes manglende lovmæssige grundlag for at udøve kontrol

Lammefjorden: Boye Jensens indlæg ved foretræde for Miljøudvalget d. 4.11.15

I skoven dybe stille ro

Bestikkelse og mafia-metoder eller velgørenhed og hjælp til lokalsamfundet?

En vindmøllenabos logbog – om kampen for en retfærdig værditabserstatning og en principiel sejr i landsretten

Billedkunstnerens appel

Vindmøllenaboer: – Vi skal bare væk herfra  

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar