• tirsdag , 23 juli 2024

I skovens dybe stille ro

Vindmøller-Hochsitz-Påbøl-okt-2013-(2)

I ”Skovens dybe stille ro” synger vi fra Højskolesangbogen. Glem det – den tid er for længst forbi. Den ”dybe stille ro” har vindmøllefantasterne for længst afskaffet for mange ejendomme – og også for min skov nær Hoven i Jylland.

Seks 150 m høje vindmøller er opstillet, hvoraf den nærmeste er 75 m fra skoven. En afstand der normalt forbydes, så man kun må bygge 150 m fra fredskov – og i begrænset højde.

Billund kommune dispenserer ikke alene fra denne skovbyggelinje, men opfører uden blusel vindmøllerne og sætter dem i gang trods min klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Billund kommune ”skønner” at vindmøllerne ikke har væsentlig betydning for mig – og Natur- og Miljøklagenævnet tilslutter sig gud hjælpe mig dette skøn.

Tak for kaffe!

Hvad skal vi med en skovbyggelinje, hvis kommunerne blot dispenserer fra den når det passer ind i deres kram?

Hvad skal vi med et Natur- og Miljøklagenævn, hvis de blot blåstempler kommunernes overgreb?

Vi er ikke alene på et skråplan, nej vi er på en glidebane nedad, hvor vi allerede er på niveau med, ikke ”bananstater”, men med totalitære stater. Vindindustrien i Danmark har sat sig så tungt på statsmagten, at det ret beset er den, der styrer landets lovgivning herom og – overtrædelse af samme.

Det Miljøøkonomiske Råd har i en nylig rapport rettet en sønderlemmende kritik mod Danmarks klima- og energipolitik, der har resulteret i et afgiftstyranni med voldsomt tab af konkurrenceevne og dermed arbejdspladser.

Men det er ikke det værste.

Det værste – og mest tåbelige – er, at vi i Danmark, i vores forsøg på at ”frelse” hele verdens klima og miljø ødelægger vores egen natur ved at plastre den til med skyskraberhøje vindmøller.

Hvad nytter det at vores Miljøminister vil have plantet mere skov, hvis der opføres vindmølleparker 75 m derfra?

En undersøgelse af skovgæsters præferencer, når de færdes i skoven var mangfoldige, men én ting var de enige om, som det vigtigste: stilheden.

Det er som om blot ordet ”grøn” eller ”vindenergi” indgår i en sætning, så forstummer al kritik og sund fornuft hos myndighederne.

Dette understreges yderligere af den manglende sammenhæng i myndighedernes udøvelse. Man kan få dispensation til at opføre vindmøller 75 m fra skov, men i vores sommerhusområde er der en lokalplan for en lille del af området, der forbyder at vi kan have en flagstang eller et gyngestativ!

Helt grotesk bliver det, hvis vi sammenligner med, hvad der tillades, når vi som jægere vil opstille en Hochsitz (skydetårn). Det er der meget specifikke regler for. De skal højst være 5 m høje, have en platform på max 2m2 – endelig ikke være overdækkede og ”skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0.5 HA enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn, således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet”.

… men 200 m derfra står en 150 m høj vindmølle på en bar mark (se foto).

Forfatteren ønsker at være anonym, men vi kender vedkommendes identitet.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar